Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) vadovas Fortunatas Dirginčius aptarė Lietuvos kredito unijų veiklą ir reguliavimo padėtį su Pasaulio kredito unijų tarybos (angl. k. World Council Of Credit Unions – WOCCU) prezidentu Grzegorz Bierecki.

Susitikimo metu Pasaulio kredito unijų tarybos vadovas sutiko, kad būtina stiprinti reguliavimą ir veiklos kokybę visoms pasaulio finansų įstaigoms, tačiau bet kokios naujos priemonės ar reikalavimai negali būti drastiški ir stabdantys finansų įstaigų veiklą.

G. Bierecki kaip vieną drastiškų pavyzdžių įvardijo Lenkijos centrinio banko įvedamus naujus rodiklius šios šalies kredito unijų kapitalo pakankamumui. Pasak WOCCU prezidento, Lenkijos bankas pareikalavo, kad per 1,5 metų kredito unijos pasiektų 5 proc. kapitalo pakankamumo rodiklį.

Kokių sprendimų imasi Lietuvos rinkos reguliatorius? LCKU vadovas pristatė alternatyvią situaciją. Pirmiausiai Lietuvos bankas kredito unijoms yra nustatęs ne 5 proc., o 13 proc. reikalavimą  kapitalo pakankamumui. Be to, reikalavimai buvo atnaujinti – 2013 m. per tris mėnesius Lietuvos kredito unijoms teko prisitaikyt prie 18 ir 20 proc. kapitalo pakankamumo reikalavimų. Tačiau tuo dar viskas neapsiribojo.

“Nuo 2014 m. kredito unijoms, kurios  finansuoja šalies smulkųjį verslą, įsigaliojo 25 proc. kapitalo pakankamumo reikalavimas. Natūraliai kyla retorinis klausimas, kas iš tiesų yra drastiški veiksmai lyginant pritaikytus Lietuvos ir Lenkijos rinkos reguliatorių reikalavimus kredito unijoms?”, – diskutuoja LCKU vadovas.

Pasaulio kredito unijų tarybos vadovas žadėjo apsilankyti ir šią situaciją kuo skubiau aptarti Lietuvos banke. LCKU vadovas su pasaulio kredito unijų tarybos vadovu sutarė ir toliau glaudžiai bendradarbiauti bei nuolat konsultuotis dėl kredito unijų veiklos stiprinimo Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse.

Šaltinis: http://lku.lt/2014/03/15/pasaulio-kredito-unijos-tarybos-prezidentas-susidomejo-kredito-uniju-reguliavimu-lietuvoje/