62 kredito unijas vienijančios Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) finansų ekspertų komandą sustiprino profesorius hab. dr. Vaidievutis Ipolitas Geralavičius, teiksiantis makroekonomines apžvalgas apie Lietuvos ir užsienio valstybių smulkų bei vidutinį verslą. LCKU vyriausiojo ekonomisto pareigas einantis V. Geralavičius taip pat prisidės prie LCKU veiklos bei kitų kredito unijų sistemos svarbių veiklos sričių stiprinimo.

Vaidievutis Geralevičius„Džiaugiuosi man suteikta galimybe prisijungti prie Lietuvos centrinės kredito unijos bei pasidalinti įgyta patirtimi. Ketinu padėti šios sistemos kredito unijoms ir jų nariams priimant svarbius sprendimus, tinkamai vertinant ekonominę aplinką, smulkaus ir vidutinio verslo situaciją“, – teigė prof. hab. Dr. V. Geralavičius.

Matematikos mokslų habilituotas daktaras V.Geralavičius Lietuvos banko valdyboje aktyviai veikė nuo 2004 metų. Nuo 2004-2009 m. V. Geralavičius dirbo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto profesoriumi.

2000-2004 metais Vaidievutis Geralavičius buvo paskirtas nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vokietijoje. 2000-2002 metais Nobelio premijos laureato prof. Reinhardo Selteno kvietimu hab. dr. V. Geralavičius Bonos universitete ėjo vizituojančio profesoriaus pareigas. 2003 m. ponas Geralavičius buvo apdovanotas ordinu  „Už nuopelnus Lietuvai“ komandoro kryžiumi.

LCKU vienija 62 iš 75 veiklos licenciją turinčių Lietuvos kredito unijų. Tik LCKU sistemai priklausančios kredito unijos teikia platų paslaugų spektrą, tokių kaip el. bankininkystė „i-Unija“, mokėjimo korteles „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimus už komunalines paslaugas, pinigų pavedimus Lietuvoje ir užsienyje. Šių 62 kredito unijų veiklą prižiūri Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija.

Kredito unija – bendruomenės sukurta kooperatinė bendrovė, teikianti finansines paslaugas. Šią organizaciją valdo ir kontroliuoja jos nariai vadovaudamiesi kooperatiniu principu: vienas narys – vienas balsas.

Šaltinis: http://lku.lt/2014/03/13/lcku-finansu-ekspertu-komandoje-vaidievutis-geralavicius/