Aktyviausiai žemdirbiams skolino kredito unijos – pastarosioms išduota ketvirtadalis visų per metus suteiktų garantijų. Paskutines tendencijas praneša Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) ir Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU).

 „Praėjusiais metais kredito unijos pirmavo pagal suteiktų garantijų sumą (26 proc. visos sumos). Tai tik dar kartą įrodo, kad kredito unijomis pasitiki dauguma atsakingai veiklą vykdančių ūkininkų ar žemdirbių.“,teigia LCKU valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

Aktyviausiai garantuotais kreditais naudojasi kredito unijos ,,Sūduvos parama“, ,,Panevėžio regiono taupomoji kasa“, Raseinių kredito unijos klientai.

Remiantis ŽŪPGF duomenimis, praėjusieji metai žemės ūkiui buvo pakankamai sėkmingi. Žemdirbiai užaugino puikų derlių, jo supirkimo kainos taip pat išliko gana aukštos, todėl jie galėjo laiku atsiskaityti su žaliavų tiekėjais, kitais kreditoriais. Kredito įstaigos vis labiau pasitiki žemės ūkiu, kaip patikimu, šiuo metu mažiau rizikingu verslu, todėl ir garantijų poreikis šiek tiek mažėja.

Kaip ir ankstesniais metais, pagrindiniais klientais išliko ūkininkų ūkiai, kurie 2013 m. sudarė beveik 64 proc. visų klientų – veiklai pradėti ar ją plėsti bei modernizuoti garantuotais kreditais pasinaudojo 155 ūkininkai, jiems išduota daugiau nei pusė visų kreditų su garantija. Kasmet vis aktyviau kuriasi alternatyvūs verslai kaimo vietovėse – daugiausia biokuro, medienos perdirbimo, medžio anglių gamybos bei paslaugų teikimo įmonės. Smulkioms ir vidutinėms įmonėms kaime suteikta 31 proc. visos 2013 m. suteiktos garantijų sumos.

Šiuo metu 62 kredito unijose yra per 14,5 tūkts. ūkininkų, kurie naudojasi visomis unijų teikiamomis finansinėmis paslaugomis. Lojaliems ir ilgametę ūkininkavimo patirtį turintiems ūkininkams teikiami išskirtiniai pasiūlymai veiklos plėtrai ir įsikūrimui.

Šaltinis: http://lku.lt/2014/02/26/2013-m-kredito-unijos-pirmavo-tarp-suteiktu-zemes-ukio-paskolu-su-garantijomis/