Vienoje sistemoje veikiančių 62 kredito unijų valdomas turtas per 2013 metus padidėjo 6,82 proc. iki 1,37 mlrd. litų (2012 m. pabaigoje turtas siekė 1,28 mlrd. litų). Finansinius rezultatus skelbia Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), vienijanti 62 iš 75 Lietuvoje veikiančių kredito unijų. Iš 2012-2013 m. unijų rezultatų eliminuoti kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, kuriai iškelta bankroto byla, finansiniai duomenys.

Nepaisant bendro LCKU sistemos unijų užfiksuoto 7,6 mln. litų nuostolio (2012 m. pelnas siekė 1,7 mln. litų), daugelis kredito unijų tvariai augino paskolų ir indėlių portfelius. 2013 metus 43 kredito unijos baigė su pelnu, 19 unijų patyrė nuostolių.

„Užfiksuotam bendram nuostoliui daugiausia įtakos turėjo kelių kredito unijų suformuoti specialieji atidėjiniai ir rinkoje sumažėjusi paskolų marža. Jei bankai mažėjančias palūkanų pajamas siekė kompensuoti didindami mokėjimo paslaugų įkainius, tai kredito unijos stengėsi to išvengti, išlaikydamos finansinių paslaugų prieinamumą.

Todėl paslaugų ir komisinių pajamos LCKU kredito unijų sistemoje liko palyginti nedidelės, o grynosios palūkanų pajamos sunkiau kompensavo patirtas veiklos sąnaudas“, – teigė Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) Rizikos valdymo grupės vadovas Aurelijus Cvilikas.

Galimybę uždirbti pelną mažino ir dėl sugriežtintų reikalavimų padidėjęs kapitalo poreikis, taip pat įvesti skolinimo apribojimai. Per 2013 metus 62 kredito unijų indėlių portfelis išaugo 6,92 proc. ir metų pabaigoje sudarė 1,158 mlrd. litų (2012 m. – 1,08 mlrd. litų). Tvariai augo ir kredito unijų paskolų portfelis, kuris padidėjo 5,75 proc. iki 770 mln. litų (2012 m. – 728,1 mln. lt).

„Nuosaikų paskolų portfelio augimą lėmė stiprėjanti kredito unijų partnerystė su pradedančiais smulkaus ir vidutinio verslo įmonėmis bei žemės ūkio bendrovėmis“, – sakė A. Cvilikas.

Vienoje sistemoje veikiančių 62 unijų kapitalas 2013 m. gruodžio pabaigoje sudarė 132,6 mln. litų – 0,83 proc. daugiau nei prieš metus (131,5 mln. litų). Kredito unijų narių skaičius per 2013 metus padidėjo 5,22 proc. iki 133 tūkst. (2012 m. – 127 tūkst.). LCKU sistemoje veikiančios 62 kredito unijos 2013 m. pabaigoje turėjo 183 klientų aptarnavimo skyrių – tai vienas didžiausių finansines paslaugas teikiančių tinklų, veikiančių Lietuvos teritorijoje.

LCKU vienija 62 iš 75 veiklos licenciją turinčių Lietuvos kredito unijų. Tik LCKU sistemai priklausančios kredito unijos teikia platų paslaugų spektrą, tokių kaip el. bankininkystė „i-Unija“, mokėjimo korteles „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimus už komunalines paslaugas, pinigų pavedimus Lietuvoje ir užsienyje. Šių 62 kredito unijų veiklą prižiūri Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija.

Kredito unija – bendruomenės sukurta kooperatinė bendrovė, teikianti finansines paslaugas. Šią organizaciją valdo ir kontroliuoja jos nariai vadovaudamiesi kooperatiniu principu: vienas narys – vienas balsas.

Šaltinis: http://lku.lt/2014/02/11/lcku-kredito-uniju-turtas-augo-bendra-nuostoli-leme-suformuoti-specialieji-atidejiniai/