Ekonominio nuosmukio – krizės – metu Utenos kredito unijos valdyba buvo priėmusi nutarimą palengvinti savo narių finansinę padėtį ir laikinai nemokamai teikti populiariausias kredito unijos paslaugas: mokėjimo pervedimų, kortelių išdavimo, įmokų ir mokesčių surinkimo ir kitas.

Siekiant adekvačiai įkainoti unijos paslaugas nuo 2014 metų balandžio 1 dienos keičiasi kai kurie Utenos kredito unijos  paslaugų įkainiai. Pagrindiniai pokyčiai susiję su grynųjų pinigų operacijomis – brangsta tos grynųjų pinigų operacijos, kurias nariai ir klientai atlieka kredito unijos kasose, keičiasi mokėjimo kortelių Maestro ir Mastercard išdavimo ir atnaujinimo mokesčiai.

 • Mokėjimo pervedimas litais, pateiktas kredito unijos kasose – 2 Lt

 • Mokėjimo nurodymas EUR, pateiktas kredito unijos kasose – 35 Lt

 • Lėšų EUR užskaitymas į sąskaitą – 5 Lt

 • Skubus mokėjimo nurodymas litais, pateiktas kredito unijos kasose – 5 Lt

 • Įmokos, mokesčiai (atsiskaitymo knygelė) – 0.50 Lt už vieną įmoką.

 • Daugiau nei vienos identifikavimo kodų kortelės išdavimas, taip pat prarastos ar sugadintos identifikavimo kodų kortelės pakeitimas – 5 Lt.

 • Lėšų nurašymas pagal debetinį, inkasinį pavedimą – 2 Lt.

 • Mokėjimo kortelės Maestro išdavimo/pakeitimo/atnaujinimo mokestis – 15 Lt

 • Mokėjimo kortelės Mastercard išdavimo/pakeitimo/atnaujinimo mokestis – 20 Lt

 • Pažymos (pvz., apie mirusio kliento sąskaitų likučius ir įsipareigojimus išdavimas ir kt. ) – 10 Lt

 • Mokėjimo nurodymų, operacijų lapelių kopijų, kitų dokumentų kopijų išdavimas ir tvirtinimas – 0.50 Lt už lapą

 • Sąskaitos išrašo už kliento nurodytą laikotarpį išdavimas kredito unijos kasose – 0.50 Lt už lapą

Pažymėtina, kad internetinės bankininkystės sistemoje i-Unija ir toliau nemokamai bus teikiamos šios paslaugos: sąskaitų išrašų pateikimas, paprastieji mokėjimo nurodymai litais, komunalinių paslaugų įmokos ir mokesčiai. Į sąskaitas litais gautos lėšos ir toliau bus užskaitomos nemokamai.