BENDRA INFORMACIJA DĖL KREDITO UNIJOS „VILNIAUS TAUPOMOJI KASA“ ĮVYKIO

Lietuvos bankas 2014 m. sausio 17 d. sprendimu kredito unijai „Vilniaus taupomoji kasa“ atšaukė licenciją ir kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo teismas turi priimti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pareiškimo priėmimo. Jei teismas nutars iškelti kredito unijai bankroto bylą, prasidės šios kredito unijos bankroto procedūra, kurią vykdys teismo paskirtas bankroto administratorius.

Pranešame, jog:

  • Šis Lietuvos banko sprendimas yra susijęs vien tik su kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ veikla ir visiškai nesusijęs su Utenos kredito unija;

  • Mūsų kredito unija neturi jokių finansinių ryšių su kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“ ;

  • Šis įvykis neturi jokios tiesioginės įtakos Utenos kredito unijos veiklai;

  • Utenos kredito unija toliau dirba įprastine tvarka vykdydama sutartinius įsipareigojimus savo nariams bei klientams.

Remiantis įstatymu, kiekviena kredito unija yra atskiras juridinis vienetas, veikiantis griežtai apibrėžtu teritoriniu principu (savo savivaldybėje ir su ja besiribojančiose savivaldybėse). Kredito unijos veiklos pagrindas yra bendruomenė ir kooperatiniai pagrindai, todėl prašome visų unijos narių veikti konstruktyviai ir bendruomeniškai.

Visus Utenos kredito unijos narius, klientus, partnerius bei visuomenę atsakingai informuojame, kad:

  • Utenos kredito unija yra visiškai moki, likvidi, turi pakankamai kapitalo. Unijos veikla yra prižiūrima Lietuvos banko. Informaciją apie tai, kad mūsų kredito unijos rodikliai viršija Lietuvos banko nustatytus likvidumo ir kapitalo pakankamumo rodiklius, galite pasitikrinti Lietuvos banko internetinėje svetainėje www.lb.lt. Čia taip pat galite rasti mūsų kredito unijos finansines ataskaitas;

  • Nuosekliai vykdome ir vykdysime įprastinę kasdienę finansinę veiklą teikdami taupymo, kreditavimo bei kitas mokėjimo paslaugas.

DĖL IŠSAMESNĖS INFORMACIJOS:

Informaciją apie „Vilniaus taupomoji kasos“ įvykį, naujausius duomenis apie situaciją visoje kredito unijų rinkoje galite rasti Lietuvos centrine kredito unijos (LCKU) svetainėje www.lku.lt arba susisiekę su LCKU specialistais telefonu 8 800 00030 (informacija telefonu teikiama darbo dienomis nuo 8 val. iki 19 val., savaitgaliais nuo 9 iki 18 val.).

ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS

Ar indėlis arba lėšos einamojoje sąskaitoje, laikomi kredito unijoje, yra saugūs?

Mūsų kredito unija yra visiškai moki, likvidi, laikosi svarbiausių riziką ribojančių normatyvų, todėl ir indėlininkai, ir paskolų gavėjai turėtų būti ramūs. Visi indėliai, laikomi mūsų kredito unijoje, yra apdrausti valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“. Draudžiamo įvykio atveju kiekvienam indėlininkui būtų kompensuojama 100 proc. indėlio kartu su sukauptomis palūkanomis iki 100 000 eurų sumos (345 280 litų). Remiantis įstatymu, lėšos kredito unijos einamojoje sąskaitoje traktuojamos taip pat kaip ir indėliai – joms taip pat galioja visos saugumo garantijos.

Ar galiu nutraukti indėlio sutartį su kredito unija?

Taip, klientui patogiu laiku galima nutraukti indėlio sutartį su kredito unija. Tuo pačiu informuojame, kad savo noru nutraukę indėlio sutartį prarasite visas sukauptas palūkanas – sutarties nutraukimo atveju klientui grąžinamos įneštos lėšos be indėlio palūkanų. Tuo tarpu netgi licencijos netekusios kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“ indėlininkai sukauptų palūkanų nepraras – remiantis įstatymu, visos iki draudiminio įvykio sukauptos palūkanos yra priskaičiuojamos ir bus išmokamos kaip draudimo išmokos sumos dalis.

Ar galiu padėti indėlį į kredito uniją arba gauti paskolą?

Mūsų kredito unija vykdo įprastinę veiklą, todėl Jūs galite naudotis visomis mūsų finansinėmis paslaugomis – tame tarpe ir lėšų taupymu, kreditavimu ir kt. Konkrečias paslaugų teikimo sąlygas galite sužinoti susisiekę su mūsų kredito unijos darbuotojais.

Kaip kredito unijos ir kitų kredito unijų veiklai atsilieps Lietuvos banko sprendimas atšaukti „Vilniaus taupomoji kasos“ veiklos licenciją?

Remiantis įstatymu, kiekviena kredito unija yra atskiras juridinis vienetas, ir šis įvykis neturi jokios tiesioginės įtakos kitų unijų veiklai. Utenos kredito unija vykdė ir vykdys savo veiklą atsižvelgdama į Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) rekomendacijas, Lietuvos banko sprendimus bei nurodymus ir galiojančius teisės aktus.

Paskutiniais Lietuvos banko paskelbtais duomenimis, visos LCKU sistemai priklausančios unijos, išskyrus „Vilniaus taupomąją kasą“, laikosi kapitalo pakankamumo ir likvidumo normatyvų. Kiekviena LCKU sistemai priklausanti unija yra atskira kooperatinė bendrovė, todėl įvykis nesusijęs su kitomis unijomis.

Norinčius sužinoti platesnę informaciją apie situaciją visoje rinkoje maloniai kviečiame susisiekti su Lietuvos centrine kredito unija: www.lku.lt, tel. 8 800 00030 (informacija telefonu teikiama darbo dienomis nuo 8 val. iki 19 val., savaitgaliais nuo 9 iki 18 val.).

Nuoširdžiai dėkoju kredito unijos nariams ir klientams už pasitikėjimą ir supratimą,

Utenos kredito unijos administracijos vadovas Andrius Mackonis