Pradedantieji verslininkai, kurie pasinaudojo ar dar pasinaudos palankiu Verslumo skatinimo fondo kreditu verslui plėtoti ar įkurti, gali kreiptis dėl papildomos paramos finansavimo, palengvinančio savarankiško verslo įsitvirtinimą rinkoje. Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti” iš dalies kompensuojamos jų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos.

Darbdaviai, norintys pasinaudoti priemonės šios priemonės galimybėmis, paraišką ir kitus reikalingus dokumentų originalus turėtų pateikti INVEGAI (Konstitucijos pr. 7, Vilnius) iki 2014 m. gegužės 31 dienos.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų priėmimas gali būti stabdomas anksčiau nurodytos datos, jei nepakanka priemonei skirtų lėšų. Apie tai bus informuota bent viename Lietuvos dienraštyje ir svetainėse www.invega.lt, www.esparama.lt, www.socmin.lt. Kvietimo sustabdymas įsigalios kitą dieną nuo paskelbimo dienos.

Šiuo metu gautos 206 įmonių paraiškos, iš kurių 179 jau įvertintos ir priimti teigiami sprendimai skirti finansavimą. Šioms įmonėms rezervuota beveik 4 mln. Lt. Pirmasis mokėjimas, už 2013 m. IV ketv. apskaičiuotą atlyginimą, įmones pasieks iki kitų metų vasario mėn. pabaigos.

Įgyvendinant šią priemonę siekiama skatinti ne tik naujų verslų steigimą, bet ir naujų darbo vietų kūrimą bei išlaikymą. Kitaip tariant, VSF paskolą gavęs verslininkas, įdarbinęs darbuotoją ir mokėdamas ne mažesnį kaip minimalų darbo užmokestį ir visas su darbo užmokesčiu susijusias įmokas, darbo užmokesčio išlaidų dalį galės susigrąžinti pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti”. Šiai priemonei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė 10 mln. Lt Europos socialinio fondo lėšų.

Apie priemonę „Verslumo skatinimas”

Šiuo metu palankiausios sąlygos pradedančiajam ar jaunam verslui yra sudarytos pagal Verslumo skatinimo priemonę. Dėl lengvatinių paskolų (iki 86 tūkst. lt) iš Verslumo skatinimo fondo (VSF) gali kreiptis visi fiziniai asmenys, siekiantys pradėti ar jau plėtojantys pradėtą verslą bei įmonės iki vienerių metų. Gavusieji VSF paskolą gali ne tik pasinaudoti INVEGA garantija (iki 80 proc. paskolos sumos), bet ir susigrąžinti net 95 proc. sumokėtų palūkanų ir šias lėšas toliau investuoti į plėtrą.


Šių paskolų teikimas yra derinamas su nemokamu pradedančiųjų verslą mokymu ir konsultavimu, pagalba rengiant bei įgyvendinant verslo planus. Planuojantys pradėti savo verslą dėl šių paskolų gali kreiptis į Lietuvos centrinę kredito uniją arba artimiausią kredito uniją, skambinti nemokamu tel.: 8 800 11 211. Daugiau informacijos www.lku.lt

Šaltinis: http://lku.lt/2013/12/18/del-subsidiju-verslui-galima-kreiptis-iki-kitu-metu-geguzes-31-d/