Kredito unijų darbuotojai ir vadovai aktyviai stiprina turimas žinias ir semiasi naujų. Per paskutinį 2013 metų ketvirtį LCKU komanda surengė net 12 specializuotų mokymų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 500 darbuotojų ir vadovų.

Šio laikotarpio mokymų naujovė  – „Finansinės analizės pagrindų“ mokymų ciklas, kurį vedė LCKU Rizikos valdymo grupės vadovas Aurelijus Cvilikas. „Per finansinės analizės pagrindų mokymus pasikartojome pagrindinius finansų analizės principus bei giliau panagrinėjome įmonių finansinės analizės būdus ir metodus – tiek teoriškai, tiek praktiškai, spręsdami uždavinius, susijusius su įmonės finansinės būklės vertinimu, ekonominio pajėgumo nagrinėjimu ir pinigų srautų valdymu.“, –  pasakojo A. Cvilikas.

Didelio pasisekimo sulaukė auditorių, mokesčių konsultantas Artūro Kapitanovo vedamas seminaras „Naujausių ir numatomų teisės aktų pakeitimų apžvalga“, skirtas kredito unijų buhalteriams. Susidomėjimo netrūko ir Klientų aptarnavimo standarto mokymų sesijoms. Renginio metu buvo apibrėžta aptarnavimo vizija, būtinos aptarnaujančių asmenų savybės. Pastaruosiuos mokymuose dalyvavo 365 darbuotojai, iš jų 83 valdymo organų nariai ir 282 kiti darbuotojai.

Pasvalio kredito unijos vyr. buhalteris Saulius Samuolis:

“Auditoriaus, mokesčių konsultanto Artūro Kapitanovo seminarai būna visada įdomūs ir naudingi. Šiame renginyje buvo koncentruotai pateiktos mokesčių naujienos su praktinėmis situacijomis, buhalterinės apskaitos ir įmonių finansinės atskaitomybės įstatymų pakeitimais. Lektorius įdomiai nupasakojo situacijas apie dokumentų įforminimą. Seminare gavau daug naujos informacijos, naudingų partarimų, bei priminimų apie primirštus dalykus.”

 Šilutės kredito unijos vyr. buhalterė Rita Stonienė:

“Finansų seminaro laukiau su nekantrumu. Jis informatyvus tiek unija, tiek kiekvienam iš mūsų kaip asmeniui. Lektorius pateikė medžiagą glaustai, su tiksliniais pavyzdžiais. Suteikta seminaro medžiaga bus puikus pagalbininkas visus metus ne tik buhalteriui, bet ir vadovui.”

Jurbarko kredito unijos vyr. buhalterė Dalia Rakštelienė:

“Tai lauktas ir reikalingas finansų seminaras. Seminaro metu  buvo pateikti  aktualūs, naujausi ir numatomi įstatymų pakeitimai, kurie tiesiogiai susiję su buhalterio darbu. Žinias nuolat reikia atnaujinti bei stiprinti, kitaip tariant – reikia dirbti, tobulėti ir viską žinoti. Nes nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.”

Šaltinis: http://lku.lt/2013/12/11/kredito-uniju-darbuotojai-ir-vadovai-vis-aktyviau-semiasi-ziniu-ir-naujoviu/