Šalies įmonių pagrindiniai finansiniai rodikliai gerėja, didėja pelningai dirbančių įmonių dalis, o plėtrą planuojančios įmonės ketina drąsiau skolintis iš kredito institucijų, rodo Lietuvos banko užsakymu atlikta nefinansinių įmonių apklausa dėl veiklos finansavimo.

„Bemaž kas antra apklausta įmonė nurodė, kad šiemet didino pardavimus, beveik trys įmonės iš keturių dirbo pelningai, o daugiau nei trečdalis planuoja plėtrą. Taip pat daugėja besiskolinančių įmonių“, – sako Kristina Grigaitė, Lietuvos banko Finansinio stabilumo departamento Makroprudencinės analizės skyriaus vyresnioji ekonomistė.

Daugiausia plėtrą planuoja didinti paslaugų ir pramonės, mažiausia – statybos įmonės. Ateinantį pusmetį daugiau skolintis iš kredito įstaigų planuoja visų ekonominių veiklų įmonės, aktyviausiai – pramonės ir prekybos. Skolintomis lėšomis ketinama finansuoti vidutiniškai 13 % plėtros, įmonės daugiausia numato įsigyti ar remontuoti įrenginius, mašinas, transporto priemones. Vis dėlto daugiau nei pusė apklaustų įmonių nurodė, kad veiklai finansuoti turi pakankamai savo lėšų, todėl iš bankų skolintis neplanuoja.

2013 m. pirmąją pusę įmonės už prisiimtus finansinius įsipareigojimus mokėjo 4,2 % vidutines metines palūkanas. Beveik trečdaliui įmonių 2013 m. pirmąją pusę palūkanos sumažėjo, o dviem trečdaliams jos nesikeitė.

Įmonių, manančių, kad skolinimosi sąlygos tapo švelnesnės, buvo daugiau nei įmonių, nurodžiusių, kad jos griežtėjo. Sąlygų švelnėjimui didžiausią įtaką turėjo palūkanų normos, taip pat sumažėjęs naujos paskolos ir įkeičiamo turto santykis. Vis dėlto dauguma besiskolinančių įmonių (daugiau negu du trečdaliai) mano, kad skolinimosi sąlygos nesikeitė.

Paprašytos įvardyti, kaip per ateinantį pusmetį keisis veiklos sunkumai, su kuriais susiduriama, įmonės nurodė, kad didės gamybos sąnaudos ir stiprės konkurencija, o teisiniai ir (ar) administraciniai reikalavimai bei finansavimo šaltinių pritraukimas didesnių sunkumų nekels.

Nefinansinių įmonių apklausos dėl veiklos finansavimo atliekamos du kartus per metus. Taip siekiama įvertinti įmonių paklausą finansiniams ištekliams, skolinimosi iš kredito ir kitų finansų įstaigų pokyčius ir skolinimo sąlygų kaitą, taip pat gauti informacijos apie įmonių finansinės būklės ir veiklos pokyčius. Nefinansinės įmonės apklaustos 2013 m. rugsėjo–spalio mėn., atsakymai gauti iš 500 įmonių.
Išsami nefinansinių įmonių apklausos apžvalga pateikiama Lietuvos banko interneto svetainėje.

Šaltinis: http://lku.lt/2013/11/19/gerejant-finansiniams-rodikliams-daugeja-linkusiu-skolintis-imoniu/