Kredito unijų plėtra tvaresnė, tačiau susirūpinimą kelia nepakankamas kai kurių unijų dėmesys rizikos vertinimui

Šiemet per devynis mėnesius kredito unijų sektoriaus turtas ir indėliai nuosaikiai augo, o įsigalioję griežtesni reikalavimai padėjo sumažinti neatsakingo skolinimo apimtį. Tačiau kai kuriose kredito unijose rizika valdoma vis dar nepakankamai konservatyviai.

2013 m. trečiąjį ketvirtį kredito unijų turtas padidėjo 1,7 % ir spalio 1 d. buvo 2,1 mlrd. Lt, tačiau didžiausią turto dalį sudarantis paskolų portfelis smuktelėjo 1,6 % ir spalio 1 d. siekė 1 mlrd. Lt.

„Nors neatsakingo skolinimo apimtis bendrai kredito unijų sektoriuje mažėja, susirūpinimą kelia kai kurių kredito unijų paskolų portfelio kokybė, galimybės susigrąžinti paskolas ir nepakankamai konservatyvus požiūris į rizikos vertinimą“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Kredito unijų patirtos paskolų vertės sumažėjimo išlaidos (27,5 mln. Lt) buvo pagrindinė kredito unijų nuostolingos veiklos priežastis. Nors 43 kredito unijos nuo metų pradžios uždirbo 7,4 mln. Lt pelno, 32 kredito unijos dirbo nuostolingai ir patyrė 21,6 mln. Lt nuostolį, o bendras sistemos nuostolis siekė 14,1 mln. Lt.

Pagal Lietuvos bankui pateiktus kredito unijų ataskaitų duomenis, didžiausią nuostolį (9,3 mln. Lt) patyrė kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“. Ši kredito unija, 2013 m. spalio 1 d., pateiktų ataskaitų duomenimis, dar nebuvo pašalinusi inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų.

Šiemet įsigaliojus sugriežtintiems veiklos riziką ribojantiems normatyvams, dauguma kredito unijų pertvarko savo veiklą taip, kad atitiktų naujus reikalavimus. Likvidumo normatyvą vykdė visos kredito unijos, o bendras 2013 m. spalio 1 d. kredito unijų sistemos likvidumo rodiklis sudarė 57,37 %.

Kredito unijų pateiktais duomenimis, sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis spalio 1 d. sudarė 19,76 %. Dviejų kredito unijų kapitalo pakankamumo rodikliai buvo mažesni už reikalaujamus. Rugsėjo 30 d. duomenimis, aštuonios kredito unijos neužtikrino didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymo. Kai kurios kredito unijos ėmėsi priemonių ir pateikė Lietuvos bankui informaciją, kad 2013 m. spalio mėn. jau vykdo veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Lietuvos centrinė kredito unija, vienijanti 63 kredito unijas, šiemet per devynis mėnesius uždirbo 1,3 mln. Lt pelno (pernai tuo pat metu – 759 tūkst. Lt) ir su nemaža atsarga vykdė likvidumo bei kapitalo pakankamumo normatyvus.

Siekdamas didinti šalies finansų rinkos skaidrumą Lietuvos bankas nuo šių metų skelbia informaciją apie kiekvienos kredito unijos pagrindinius veiklos rodiklius ir riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Išsamiau apie kredito unijų veiklą skaitykite Lietuvos banko interneto svetainėje paskelbtoje apžvalgoje ir 2013 m. trečiojo ketvirčio kredito unijų rodiklių suvestinėje.

Šaltinis: http://lbank.lt/kredito_uniju_pletra_tvaresne_taciau_susirupinima_kelia_nepakankamas_kai_kuriu_uniju_demesys_rizikos_vertinimui