Nuo rugpjūčio mėnesio kreditavę savo jauną verslą iš Verslumo skatinimo fondo gali teikti paraiškas kompensuoti darbuotojų dalį darbo užmokesčio. Tokių paraiškų sulaukta jau per 150!

„Pirmasis šimtas sprendimų skirti finansavimą projekto vykdytojams jau priimti. Atkreipiame dėmesį, kad visi pareiškėjai apie priimtą sprendimą bus informuoti individualiai nurodytu korespondencijos adresu. Džiaugiamės aktyviu verslininku susidomėjimu ir kviečiame kitus naudotis perspektyviomis galimybėmis taip pat“,- teigia UAB „Investicijų ir verslo garantijos” atstovai.

Darbuotojo darbo užmokesčio dalis kompensuojama įmonėms kas ketvirtį iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio (kalendorinio) ketvirčio 30 dienos. Pirmoji kompensacija už 2013 m. IV ketv. apskaičiuotą atlyginimą įmonės bus išmokėta iki 2014 m. vasario 28 d.

Primename, rugpjūčio pabaigoje paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę “Subsidijos verslumui skatinti”. Šiuo metu vyksta intensyvus visų gaunamų paraiškų vertinimas. Pradedantieji verslininkai, kurie pasinaudojo ar dar pasinaudos palankiu Verslumo skatinimo fondo kreditu verslui plėtoti ar įkurti, gali kreiptis dėl papildomos paramos. Jų darbuotojams gali būti iš dalies kompensuojamos darbo užmokesčio išlaidos. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 10 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų.

Kur kreiptis?

Paraiškos teikiamos adresu:

UAB „Investicijų ir verslo garantijos”, Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius

Paraiška su privalomais dokumentais INVEGAI turi būti teikiama vienu iš šių būdų:

  • atsiųstos registruotu paštu;
  • įteiktos asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens;
  • pristatytos pašto kurjerio.

 

Šaltinis: http://lku.lt/2013/11/12/is-vsf-finansuoti-verslo-atstovai-aktyviai-domisi-darbo-uzmokescio-kompensvimo-galimybemis/