Lietuvos centrinę kredito uniją pasiekė padėkos laiškas iš UAB „Perfectum Opus“, kuris skirtas padėkoti Grigiškių kredito unijos Lazdynų filialo vadybininkei Astai Ignatovič už profesionalų aptarnavimą. Džiaugiamės dėl jūsų tarpusavio darnaus dialogo ir efektyvaus bendradarbiavimo! Gera kurti ir dirbti kartu!

Kviečiame susipažinti su mus pasiekusia padėka:

„Šiuo laišku noriu pareikšti padėką Grigiškių kredito unijos Lazdynų filialo vadybininkei Astai Ignatovič.  Asta padėjo mūsų įmonei ruošti dokumentus mikrokreditui gauti. Visą pasiruošimo laikotarpį Asta demonstravo nepaprastą profesionalumą. Į visus klausimus ji atsakydavo greitai ir tiksliai, tuo parodydama kaip gerai išmano savo darbą. Be puikių organizacinių sugebėjimų ji ne kartą išreikšdavo ir savo, kaip žmogaus, rūpestį dėl projekto sėkmės.

Asta yra retai sutinkamas lietuviškose verslo bei valstybinėse struktūrose profesionalas, kuriam rūpi ne tik formaliai atlikti patikėtas pareigas, bet ir galutinis jos darbo rezultatas. Dirbti su tokiu žmogumi yra malonumas ir garbė. Ji besąlygiškai turėtų būtų įvertinta bet kurioje ambicingoje darbo aplinkoje.“

Su pagarba,
Meilė Visockienė
UAB „PERFECTUM OPUS“

Šaltinis: http://lku.lt/2013/11/11/kredito-unijos-narys-dekoja-grigiskiu-kredito-unijai-uz-profesionalu-ir-malonu-aptarnavima/