Daugelis tų pačių  finansinių paslaugų komerciniuose bankuose apmokestinamos keletą kartų brangiau nei kredito unijose. Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) sistemos kredito unijos išlaikys prieinamus finansinių paslaugų mokesčius šalies gyventojams. Informuoja vienijanti ir 63 kredito unijų veiklą prižiūrinti LCKU.

„LCKU sistemos  kredito unijų veiklos principai visada vadovaujasi tuo, jog finansines paslaugos turi būti prieinamos kuo platesniam gyventojų ratui. Todėl kredito unijų mokesčiai už finansines paslaugas iki šiol išliko simboliniai, o unijų tinklas į nutolusius regionus tik plėtėsi“, – teigia Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

Kyla klausimas – kokie pagrindiniai veiksniai daro didžiausią įtaką tarp komercinių bankų ir kredito unijų paslaugų įkainių skirtumų? Pasak F. Dirginčiaus, viena svarbiausių priežasčių, sąlygojančių mažesnius kredito unijų paslaugų įkainius – kooperatiniai veiklos principai ir pagrindai. Kredito unijų nariai turi pagrindinę balso teisę, jie gali patys išsakyti prioritetus. Pigesnėmis ar nemokamomis paslaugomis kredito unijų nariams gali būti gražinama dalis uždirbto kredito unijų pelno. Tuo metu komercinių bankų vienas iš svariausių tikslų – uždirbti pelną akcininkams.

Kita, nemažiau svarbi priežastis, nulėmusi žemesnius kredito unijų įkainius, yra veiklos organizavimo principas – 63 kredito unijos, susivienijusios į LCKU sistemą, sukūrė ir naudojasi vieninga sistema „i-Kubas“, leidžiančia sumažinti ir optimizuoti paslaugų teikimo sąnaudas.

Paskutiniais duomenimis, kredito unijų skyriuose atliekamų įmokų už paslaugas vidutinis įkainis buvo 0,19 Lt (42 kredito unijos šią paslaugą teikė nemokamai, kitų įkainiai svyravo nuo 0,5 iki 2 Lt), o kredito unijų teikiamų internetu inicijuotų įmokų už paslaugas vidurkis sudarė 0,04 Lt (58 kredito unijos šią paslaugą teikė nemokamai, kitose šios paslaugos kaina svyravo nuo 0,5 iki 0,8 Lt).

Didėjant kredito unijų reguliavimo naštai bei reikalavimams kredito unijų kapitalui, unijos priverstos keisti veiklos strategijas ir ieškoti naujų pajamų šaltinių. Nepaisant to, paslaugų įkainius unijos išlaikys simbolinius arba nemokamus.

Lietuvoje veikia 74 licenciją turinčios kredito unijos, iš kurių 63 priklauso LCKU sistemai ir Asociacijai Lietuvos kredito unijos. Tik LCKU sistemai priklausančios kredito unijos teikia platų paslaugų spektrą, tokių kaip el. bankininkystė „i-Unija“, mokėjimo korteles „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimus už komunalines paslaugas, pinigų pavedimus Lietuvoje ir užsienyje. Šių 63 kredito unijų veiklą prižiūri Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija. LCKU sistemos kredito unijos aptarnauja per 140 tūkst. narių, bendras turtas sudaro daugiau nei 1,6 mlrd. Lt.

Šaltinis: http://lku.lt/2013/10/23/lcku-sistemos-kredito-unijos-planuoja-islaikyti-mazesnius-paslaugu-ikainius/