Vis daugiau Lietuvos smulkių ir vidutinių įmonių dėl paskolų kreipiasi į kredito unijas. Per pirmus septynis 2013 metų mėnesius 63 kredito unijų, priklausančių Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) sistemai, juridiniams asmenims išduotas paskolų portfelis pasiekė 237,28 mln. Lt – 21,9 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai (194,73 mln. Lt). Šių paskolų sutarčių skaičius padidėjo 35 proc. iki 1155 (tuo pačiu metu pernai – 855).

„Nors šiemet komercinių bankų skolinimo apimtys įmonėms kiek sumažėjo, tačiau kredito unijos verslą kreditavo sparčiau nei pernai. Tokius rezultatus lėmė tiek aktyvesnis kredito unijų bendradarbiavimas su smulkiomis ir vidutinėmis įmonėmis, tiek ir didėjantis šių įmonių poreikis investicijoms. Jei ne Lietuvos banko apribojimai kredito unijoms dėl paskolų juridiniams asmenims dydžio ir mūsų pačių iniciatyva sustiprinti paskolų rizikos lygio vertinimas, kreditų verslui portfelis būtų augęs dar sparčiau“, – teigė Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

Sparčiai augo skolinimo apyvartinėms lėšoms apimtys. Šių metų rugpjūčio pradžioje LCKU sistemos unijos įmonių apyvartinėms lėšoms buvo suteikusios 34,4 mln. Lt paskolų – 2 kartus daugiau nei tuo pačiu metu pernai (17,7 mln. Lt).

„Ne viename Lietuvos regione kredito unijos jau įsitvirtino kaip strateginės smulkaus ir vidutinio verslo partnerės finansiniame sektoriuje. Nors po ekonominės krizės kreditavimo sąlygos verslui visoje rinkoje tapo gerokai sudėtingesnės, tačiau kredito unijos dažnai sugeba lanksčiai ir operatyviai atsiliepti į smulkių įmonių pageidavimus gauti finansavimą tiek verslo plėtros projektams, tiek apyvartinėms lėšoms“, – pabrėžė Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė.

LCKU vadovo F. Dirginčiaus teigimu, smulkios įmonės, ypač veikiančios mažesniuose regionuose, kredito unijas vertina ne tik dėl palankių paskolų sąlygų, bet ir dėl betarpiško bendravimo: „LCKU sistemai priklausančios kredito unijos turi plačiausią klientų aptarnavimo tinklą finansinių paslaugų rinkoje, kurį sudaro 182 aptarnavimo vietos. Vykdydamos savo veiklą tame pačiame regione kaip ir vietos verslo klientai, unijos geriau išmano įmonių poreikius ir lengviau gali pasiūlyti joms pritaikytus finansavimo sprendimus“.

Lietuvoje veikia 74 licenciją turinčios kredito unijos, iš kurių 63 priklauso LCKU sistemai ir Asociacijai Lietuvos kredito unijos. Tik LCKU sistemai priklausančios kredito unijos teikia platų paslaugų spektrą, tokių kaip el. bankininkystė „i-Unija“, mokėjimo korteles „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimus už komunalines paslaugas, pinigų pavedimus Lietuvoje ir užsienyje. Šių 63 kredito unijų veiklą prižiūri Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija. LCKU sistemos kredito unijos aptarnauja per 137 tūkst. narių, bendras turtas sudaro 1,6 mlrd. Lt.

Kredito unija – bendruomenės sukurta kooperatinė bendrovė, teikianti finansines paslaugas. Šią kredito įstaigą valdo ir kontroliuoja jos nariai vadovaudamiesi kooperatiniu principu: vienas narys – vienas balsas.

 

Šaltinis: http://lku.lt/2013/09/26/kredito-uniju-isduotu-paskolu-verslui-portfelis-penktadaliu-didesnis/