Akademinė kredito unija kviečia kredito unijų narius, darbuotojus ir šalies piliečius laikyti Konstitucijos egzaminą. Pirmasis egzamino etapas vyks 2013 m. spalio 1 d.

Egzaminas vyks dvejais etapais:

  • I etapas vyks 2013 spalio 1 d. 12 val.
  • I etapas mokyklose vyks 2013 spalio 1 d. 9 val. Konstitucijos egzamino pamokos metu;
  • II etapas vyks 2013 spalio 15 d. 12 val.

Kas gali dalyvauti?

Egzamine gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir gyventojai šiose grupėse:

  • moksleiviai: 1-4 klasių; 5-7 klasių; 8-10 klasių; 11-12 klasių;
  • suaugusieji Lietuvos piliečiai ir gyventojai;
  • teisinį išsilavinimą turintys ar teisę studijuojantys asmenys;
  • asmenys, esantys įkalinimo ir laisvės atėmimo įstaigose.

Kur galima laikyti egzaminą?

Piliečiai ir teisinį išsilavinimą turintys ar teisę studijuojantys asmenys egzaminą galės laikyti Lietuvos savivaldybėse arba internetu portale www.delfi.lt. Norintieji laikyti savivaldybėse kviečiami iš anksto registruotis portale http://www.delfi.lt/konstitucijos-egzaminas/, tačiau egzaminą laikyti savivaldybėse leidžiama ir iš anksto neužsiregistravusiems asmenims. Internetu laikyti egzaminą galima bus spalio 1 d. nuo 12 val. iki 13 val.

Moksleiviai egzaminą laikys mokyklose.
Mokyklų atstovai kviečiami registruotis portale http://www.delfi.lt/konstitucijos-egzaminas/ savo mokyklą.
Mokyklose egzaminas laikomas specialios Konstitucijos egzamino pamokos metu – 2013 m. spalio 1 d. 9 val.
Mokytojai kviečiami laikyti egzaminą savivaldybėse 12 val.

Seimo ir ministerijų darbuotojai kviečiami egzaminą laikyti Seimo rūmuose. Jiems pateikiamos tokios pačios užduotys, kaip ir kitiems piliečiams arba teisės išsilavinimą turintiems asmenims.

Nuteistieji egzaminą laikys laisvės atėmimo įstaigose.

Aukštųjų mokyklų (AM) atstovai kviečiami organizuoti egzaminą studentams ir dėstytojams savo patalpose. AM paskirti koordinatoriai turėtų užsiregistruoti portale delfi.lt iki rugsėjo 27 d. Jiems egzamino išvakarėse bus išsiųstos užduotys.

Egzamino užduotys ir eiga

I etape dalyvaus visos grupės.

Visų grupių dalyviams, išskyrus 1-4 kl. moksleivius, bus pateikta 30 testo klausimų su keliais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą. Kiekvienai tikslinei grupei parengtos skirtingos užduotys.

Į II etapą bus pakviesti teisingai į 25 iš 30 I etapo klausimų atsakę dalyviai. II etapas vyks savivaldybėse, mokyklose, Seimo rūmuose, laisvės atėmimo įstaigose.
II etapo užduotis sudarys 19 testo klausimų su siūlomais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą, ir 1 atviras klausimas – be atsakymų variantų, atsakymą reikės sugalvoti pačiam dalyviui.

Internetu egzaminą laikantys piliečiai dalyvaus tik I etape. Nugalėtojai bus išrinkti pagal teisingų atsakymų skaičių ir laikymui skirtą laiką.

1-4 klasių mokiniams bus skirta kūrybinė užduotis – piešinių konkursas „Ką man reiškia Konstitucija?“. Mokytojai kviečiami siųsti atrinktus darbus iki spalio 4 d. el. paštu: konstitucijosegzaminas@inlinen.eu. Geriausi darbai bus publikuojami portale delfi.lt, kuriame visi norintys galės balsuoti už labiausiai patikusį darbą.

Egzamino užduotis parengė Vilniaus universiteto sudaryta darbo grupė.

Konstitucijos egzamino vertinimo komisija

Komisijos pirmininkas:

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius.

Nariai:

Mykolo Romerio universiteto profesorius Darijus Beinoravičius;

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas Tomas Davulis;

Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius;

Teisingumo ministro patarėjas Julius Pagojus;

Mykolo Romerio universiteto profesorius, buvęs Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėjas Vytautas Sinkevičius;

Lietuvos Konstitucinio teismo teisėjas Dainius Žalimas.

 Egzamino rezultatų vertinimas

Po II etapo Konstitucijos egzamino komisija rinks nugalėtojus.

1-4 klasių laimėtojus komisija rinks, atsižvelgdama į balsavimo DELFI rezultatus. Iš kiekvienos klasės išrenkamas vienas laimėtojas.

Iš internetu egzaminą laikančių piliečių nugalėtojai bus išrinkti pagal teisingų atsakymų skaičių ir laikymui skirtą laiką.

Egzamino nugalėtojai

Visose grupėse, išskyrus 1-4 kl. moksleivius, bus išrinkta po 3 nugalėtojus. Tarp 1-4 kl. moksleivių – 4 laimėtojai. Iš viso bus apdovanoti 28 egzamino dalyviai.
Visi laimėtojai bus pasveikinti iškilmingos ceremonijos Prezidentūroje metu.

Egzamine negali dalyvauti organizatoriai, užduočių sudarytojai, partnerių, rėmėjų atstovai, vertinimo komisijos nariai ir visų išvardytų grupių šeimos nariai.

Egzamino iniciatorius: LR Teisingumo ministerija
Egzamino partneriai: Vilniaus universitetas, Akademinė kredito unija
Egzamino informaciniai partneriai: naujienų portalas DELFI, Nacionalinis Lietuvos radijas ir televizija.

Šaltinis: http://lku.lt/2013/09/24/akademine-kredito-unija-kviecia-dalyvauti-konstitucijos-egzamine/