Šiemet įsigalioję sugriežtinti kredito unijų veiklos riziką ribojantys normatyvai, kai kurioms kredito unijoms taikomos poveikio priemonės sumažino neatsakingą kredito unijų kreditavimą ir padėjo užtikrinti tvaresnę viso sektoriaus plėtrą. Vis dėlto kai kuriose kredito unijose rizika valdoma nepakankamai konservatyviai.

2013 m. antrąjį ketvirtį kredito unijų turtas beveik nepasikeitė ir liepos 1 d. siekė 2 mlrd. Lt. Didžiausią kredito unijų turto dalį sudarantis paskolų portfelis atitinkamu laikotarpiu padidėjo 0,8 % – iki 1,06 mlrd. Lt.

Ataskaitinį ketvirtį kredito unijos daugiau skolino gyventojams, tačiau sumažėjo juridiniams asmenims (asocijuotiesiems nariams) suteiktų paskolų portfelis. Tam įtakos turėjo įsigaliojęs diferencijuoto kapitalo pakankamumo normatyvas: nustatyti griežtesni reikalavimai unijoms, kurių didelę paskolų portfelio dalį sudaro asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos. Normatyvai buvo sugriežtinti, nes būtent asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos pastaruoju metu buvo didžiausias nepamatuotos kredito rizikos šaltinis.

„Nors rizikingas skolinimas sumenko, kai kurios kredito unijos vis dar nepakankamai konservatyviai vertina jau išduotų paskolų susigrąžinimo galimybes, todėl šiuo metu ypač daug dėmesio turi būti skiriama būtent šiai rizikai valdyti“, – sako Vytautas Valvonis, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius.

Lietuvos bankas, siekdamas, kad kredito unijos konservatyviau vertintų prisiimamą riziką, šiemet patvirtino taisykles, reglamentuojančias paskolų vertinimą ir specialiųjų atidėjinių formavimą. Be to, rengia kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos valdymo organizavimo nuostatas.

2013 m. balandžio 1 d. įsigaliojus sugriežtintiems kapitalo pakankamumo ir likvidumo normatyvams, trijų kredito unijų, kurių didelę portfelio dalį sudaro asocijuotiesiems nariams suteiktos paskolos, kapitalo pakankamumo rodikliai ir dviejų kredito unijų, kurių indėlių augimo tempai viršijo tvarius augimo tempus, likvidumo rodikliai buvo mažesni už reikalaujamus. Be to, ataskaitinę datą septynios kredito unijos nevykdė didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo.

Kai kurios kredito unijos ėmėsi priemonių ir pateikė Lietuvos bankui informaciją, kad 2013 m. liepos mėn. jau vykdo veiklos riziką ribojančius normatyvus, o kai kurioms buvo nustatyti terminai, iki kurių jos įpareigotos normatyvus vykdyti.

Nuo metų pradžios 47 kredito unijos uždirbo 6,4 mln. Lt pelno, tačiau 27 kredito unijos dirbo nuostolingai ir patyrė 13,7 mln. Lt nuostolį. Tai lėmė, kad sektoriaus nuostolis sudarė 7,3 mln. Lt – beveik triskart daugiau nei pernai atitinkamu metu.

Lietuvos centrinė kredito unija, vienijanti 63 kredito unijas, pirmąjį pusmetį uždirbo 953 tūkst. Lt pelno (2012 m. tą patį laikotarpį – 463 tūkst. Lt).

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje paskelbtoje Kredito unijų ir Lietuvos centrinės kredito unijos 2013 m. II ketv. veiklos apžvalgoje ir kredito unijų pagrindinių rodiklių suvestinėje.

Šaltinis: http://lbank.lt/isigaliojusios_kredito_uniju_veiklos_rizika_ribojancios_priemones_pradeda_duoti_vaisiu