„LCKU kredito unijų sistema – puikus veiklos pavyzdys Ukrainos, Rusijos ir Kirgizijos valstybėms“, įžvalgomis dalijosi Rytų valstybių finansų rinkos atstovai Seime vykusioje tarptautinėje apskritojo stalo diskusijoje „Tarptautinė kooperatinio judėjimo patirtis ir nauji iššūkiai“. Renginį inicijavo Asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU) ir Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU).

Diskusiją moderavo Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Bronius Bradauskas. Diskusijos metu pristatytos Rusijos, Ukrainos, Kirgizijos ir Lietuvos valstybių kredito unijų sektoriaus esami ir laukiami iššūkiai, galimos vystymosi perspektyvos.

„Lietuva nuėjo ženklų ir ilgą kelią kredito unijų sektoriaus išvystymo link. Lietuvoje veikianti kredito unijų sistema, Investicijų ir indėlių draudimo fondo veikla yra siekiamybė mūsų šalyje. Kirgizijoje kredito unijų veikla žengia dar tik pirmuosius žingsnius, nors mūsų šalyje yra per 226 kredito unijų, jomis naudojasi tik 26 tūkst. narių. Todėl patirties semiamės iš tokių pažangių valstybių, kaip Lietuva, kur kooperatinių kredito įstaigų tinklas aktyviai veikia jau antrą dešimtį metų ir narių skaičius viršijo 100 tūks.“, – teigė Kirgizijos Centrinio banko atstovė Li Anjelika.

Diskusijos dalyviai kalbėdami apie kredito unijų iššūkius Rytų ir Vakarų valstybėse, palietė ir kredito įstaigų identiteto svarbą. Pasak diskusijos dalyvio Vokietijos „AFC Consultants International“ atstovo Sigito Bubnio, pagrindinis iššūkis valstybėse, kur veikia kredito unijos, yra šių kooperatinių įstaigų veiklos identifikavimas ir išskirtinumas iš kitų rinkos dalyvių.

„Kredito unijos skiriasi nuo komercinių bankų tuo, kad jas įkuria pati bendruomenė ir priklauso žmonėms, čia pagrindinis kapitalas sudarytas iš vietinės valiotos žmonių lėšų. Kredito unijos skirtingai nuo komercinių bankų nepriklauso keletui akcininkų, kurių pagrindinis tikslas – kredito įstaigos pelnas. Todėl kredito unijų mokesčiai už finansines paslaugas yra bene mažiausi rinkoje, o tinklas – vienas plačiausių. Tai taip pat viena iš priežasčių, kodėl kredito unijų sektorius bene geriausiai išsilaikė ekonominio nuosmukio laiku visose Europos valstybėse.“, – įvardijo pagrindinius kredito unijų veiklos ypatybes S. Bubnys.

Todėl valdžios ir kredito įstaigų atstovai turėtų aktyviau ieškoti sprendimų, kaip efektyviausiai išplėtoti kredito unijas tiek nutolusiuose valstybių regionuose, tiek urbanistiniuose didmiesčiuose. Anot pranešėjo, tai tik viena iš priežasčių, kodėl kredito unijų sektorius turėtų būti aktyviau plėtojamas tiek Europos Vakaruose, tiek Rytuose.

Tarptautinėje apskritojo stalo diskusijoje be Rytų valstybių atstovų, taip pat dalyvavo Seimo biudžeto ir finansų komiteto nariai, Lietuvos banko, Finansų ministerijos, „Investijų ir indėlių draudimo fondo“, UAB „Investicijos ir verslo garantijos“,  Asociacijos Lietuvos kredito unijos, Lietuvos centrinės kredito unijos atstovai.

Lietuvoje veikia 74 licenciją turinčios kredito unijos, iš kurių 63 priklauso Asociacijai Lietuvos kredito unijos. Kredito unija – bendruomenės sukurta kooperatinė bendrovė, teikianti finansines paslaugas. Šią organizaciją valdo ir kontroliuoja jos nariai vadovaudamiesi kooperatiniu principu: vienas narys – vienas balsas.

Šios 63 kredito unijos taip pat priklauso Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) sistemai, tai unijoms suteikia galimybę teikti platų paslaugų spektrą, kaip e.bankininkystė „i-Unija“, mokėjimo korteles „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimus už komunalines paslaugas, pinigų pavedimus Lietuvoje ir užsienyje. Šių 63 kredito unijų veiklą prižiūri Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija.

Šaltinis: http://lku.lt/2013/08/05/lcku-kredito-uniju-sistema-sektinas-pavyzdys-rytu-valstybems/