Lietuvos banko duomenimis, šiais metais rinkoje augo įkainių grynaisiais pinigais atotrūkis šalyje veikiančiuose bankuose ir kredito įstaigose. Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU) informuoja, kad sistemos kredito unijos išlaikys prieinamus finansinių paslaugų mokesčius šalies gyventojams.

Įkainiams sukant skirtingomis kryptimis, augo atotrūkis tarp mokėjimų, inicijuojamų internetu ir klientų aptarnavimo vietose. Mokėjimo paslaugų įkainių apžvalgos duomenimis, internetu inicijuoti kredito pervedimai bankų ar elektroninių pinigų įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą vidutiniškai kainuoja apie 3,5 karto mažiau negu inicijuoti bankų skyriuose, o į kitą Lietuvoje veikiantį banką, kredito uniją ar elektroninių pinigų įstaigą – apie 3 kartus mažiau negu bankų skyriuose.

 
„Akivaizdu, kad pakilusios kainos už finansines paslaugas yra aukštos lyginant su šalies gyventojų gaunamomis pajamomis. Mūsų atstovaujamos LCKU sistemos 63 kredito unijų veiklos principai visada remiasi tuo, jog finansines paslaugos turi būti prieinamos kuo platesniam gyventojų ratui. Todėl kredito unijų mokesčiai už finansines paslaugos lyg šiol išliko simboliniais, o unijų tinklas į nutolusius regionus tik plėtėsi.“, – teigia Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

 
Mokėjimo įstaigų įmokų už paslaugas grynaisiais pinigais vidurkis 2013 m. pirmąjį pusmetį padidėjo 3 % – nuo 0,76 Lt (2012 m. gruodžio 31 d.) iki 0,78 Lt (2013 m. liepos 1 d.). Kredito unijų skyriuose atliekamų įmokų už paslaugas vidutinis įkainis buvo 0,19 Lt (42 kredito unijos šią paslaugą teikė nemokamai, kitų įkainiai svyravo nuo 0,5 iki 2 Lt), o kredito unijų teikiamų internetu inicijuotų įmokų už paslaugas vidurkis sudarė 0,04 Lt (58 kredito unijos šią paslaugą teikė nemokamai, kitose šios paslaugos kaina svyravo nuo 0,5 iki 0,8 Lt).

 
Išsamią 2013 m. pirmojo pusmečio mokėjimo paslaugų įkainių apžvalgą rasite Lietuvos banko interneto svetainėje.

 
LCKU sistemos kredito unijos ir toliau vadovausis strategija taikyti sąžiningus įkainius už finansines paslaugas, kurie išliks orientuoti į žmonių finansines galimybes. Tad šalies gyventojai rinkoje tikrai turės laisvės rinktis, kokios finansinės paslaugos už kokius mokesčius jiems yra labiausiai priimtinos.

Šaltinis: http://lku.lt/2013/08/02/lcku-sistemos-kredito-uniju-paslaugu-ikainiai-vis-dar-vieni-maziausiu-rinkoje/