Per 2013 m. pirmąjį pusmetį pagal suteiktų Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) garantijų sumą kredito unijos išdavė daugiausiai (30 roc.) paskolų žemės ūkiui.

„Žemės ūkis visada buvo vienas iš prioritetinių kredito unijų sričių. Su šiuo sektoriumi kai kurios kredito unijos dirba daugiau nei 15 veiklos metų. Esame pasirengę toliau lanksčiai bei atsakingai bendradarbiauti su  žemės ūkiu ir ateityje“, – teigia Asociacijos Lietuvos kredito unijos Valdybos pirmininkas Ramūnas Stonkus.

Pasak ŽŪPGF direktorės D.Čukauskienės, jau kelinti metai pastebima, kad agroverslą su garantijomis aktyviau finansuoja mažesnieji bankai bei kredito unijos. Per 2013 m. 6 mėn. viso kredito unijos išdavė ženklius 24 proc. visų kreditų su garantija.

Pirmąjį šių metų pusmetį kredito įstaigos dažniausiai skolino ūkininkų ūkiams, kurie sudarė beveik 70 proc. visų klientų, buvo finansuojamos tradicinės žemės ūkio šakos – augalininkystė (46 proc. visų garantijų sumos) bei gyvulininkystė (15 proc.). Nemažėja garantijų, suteiktų alternatyviems verslams kaime plėtoti – smulkieji verslininkai plėtoja biokuro gamybos verslą, stato saulės energijos jėgaines, teikia agroserviso, medienos apdirbimo paslaugas. Garantuotais kreditais pasinaudojo 38 ūkio subjektai, plėtojantys alternatyvius verslus, arba 30 proc. šiais metais suteiktų garantijų.

Bendrovė garantijas teikia už imamus investicinius kreditus ir kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti. 2013 m. pirmąjį pusmetį 80 proc. visų garantijų buvo suteikta investicinių kreditų grąžinimui užtikrinti, kitos skolintos lėšos buvo skirtos trumpalaikiam turtui įsigyti. Aktyviausi buvo Panevėžio, Raseinių, Kauno bei Anykščių rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai, daugiausiai jie lėšas skolinosi investiciniams projektams įgyvendinti.

Per pirmąjį š. m. pusmetį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir žemės ūkio produktų perdirbėjams išduotus 56 mln. Lt kreditų suteikė 128 garantijas už 33,4 mln. Lt. Bendra šiems ūkio subjektams suteiktų garantijų suma jau beveik siekia 1,1 mlrd. Lt, tai šiems ūkio subjektams iš kredito įstaigų leido pasiskolinti daugiau nei 1,8 mlrd. Lt.

 

 

Šaltinis: http://lku.lt/2013/07/17/zupgf%E2%80%9Epagal-suteiktu-garantiju-suma-kredito-unijos-isdave-daugiausia-paskolu-zemes-ukiui/