Lietuvos centrinės kredito unijos vadovas Fortunatas Dirginčius Europos kooperatinių bankų asociacijos (EKBA) vykdomojo komiteto posėdyje su EKBA vadovu Hervé Guider ir kitų valstybių kredito įstaigų atstovais aptarė  laukiamus kredito įstaigų iššūkius Lietuvos pirmininkavimo metais. Posėdis vyko birželio 25-27 dienomis Paryžiuje. Lietuva pradės pirmininkauti Europos Sąjungos (ES) Tarybai šių metų liepos mėn.

„Europos kooperatinių bankų asociacijos vaidmuo mūsų valstybei pirmininkavimo metais itin svarbus. Šiuo laikotarpiu bus siekiama apsaugoti mokesčių mokėtojų lėšas nuo galimų krizinių situacijų kredito įstaigų sektoriuje ir tam sukurti specialų Europos indėlių ir investicijų draudimo fondą. Be to, bus nemažiau diskutuojama ir apie rinkos reguliatoriaus vaidmenį šalyje“,- pasakoja susitikimo diskusijas Lietuvos centrinės kredito unijos Valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

Europos kooperatinių bankų sąjunga pateikė specialiai sudarytą Paryžiaus rezoliuciją, kuria bus siekiama tvarios kredito įstaigų plėtros ir lygių konkurencijos sąlygų Europos valstybėse.

Anot F. Dirginčiaus, Paryžiuje taip pat buvo aktyviai bendrauta su skirtingų valstybių kredito unijų ir kooperatinių bankų asociacijų atstovais, kurie yra atviri tolimesnėms diskusijoms dalytis skirtinga kredito įstaigų priežiūros, sistemos plėtros, rizikos valdymo,  patirtimi.

Šaltinis: http://lku.lt/2013/07/03/europos-kooperatiniu-banku-asociacijoje-aptartos-kredito-istaigu-aktualijos-lietuvos-pirmininkavimo-metais/