Šiais metais sukako dešimt metų, kai Mažeikiuose duris atvėrė Mažeikių kredito unija. Tai 46-oji kredito unija, priklausanti LCKU.

Mažeikiuose kredito unija juridinių asmenų registre įregistruota 2003 m. balandžio 11 d. Iki steigiamojo susirinkimo ji turėjo 50 narių, šiandien vienija jau apie 1250 žmonių, o aktyvai siekia 10 mln. litų. Mažeikių kredito unija turi ir nutolusią Viekšnių kasą, kurios paslaugomis naudojasi daugiau nei 100 viekšniškių.

Pačios ištikimiausios, nuo pat unijos įkūrimo pradžios besidarbuojančios čia – tai Mažeikių kredito unijos vadovė Erika Žylienė ir vyr. buhalterė Snieguolė Liutkuvienė.

Pasak vadovės, Mažeikių kredito unija valdoma pagal demokratinius principus: valdymo procese dalyvauja stebėtojų tarybos, paskolų komiteto, valdybos nariai, revizorius. „Nuo jų nuoširdaus darbo taip pat priklauso kredito unijos pasiekimai. Per dešimtmetį šiek tiek keitėsi valdymo organų nariai, tačiau didesnė dalis visuomenininkų darbuojasi jau visus 10 metų – tai Danutė Balsienė, Gitana Pocevičienė, Andriejus Virkutis, Antanas Baranauskas, Klemas Sobutas, Antanas Zubenas“, – sakė E. Žylienė. Visgi kredito unijos sėkmė daugiausia priklauso nuo efektyvaus administracijos darbo, o Mažeikių kredito unijos administracijos vadovė E. Žylienė su savo komanda tikrai dirba „su ugnele“.

„Per 10 metų nesu gavusi jokių nusiskundimų pavaldinių darbu. Savo kvalifikaciją jie nuolat kelia dalyvaudami LCKU organizuojamuose seminaruose, mokymuose“, – pasakojo vadovė ir už unijos įsteigimą bei Mažeikių rajono gyventojams suteiktą galimybę naudotis visomis bankinėmis paslaugomis labai dėkojo šios kredito unijos steigėjams: Valerijonui Teniui, Rimantui Gramui, Raimondai Lipniuvienei, Alfonsui Šakauskui ir Vidmantui Kesminui.

„Nežiūrint ekonominės situacijos, Mažeikių kredito unija vystosi, plečiasi mūsų rajono žmonių dėka, kurie savo santaupas patiki mūsų unijai. Skatinu gyventojus aktyviau palaikyti savo, o ne kitų šalių bankus ir naudotis Mažeikių kredito unijos paslaugomis, nes apskritai kredito unijos teikiamos paslaugos pigesnės“, – sakė E. Žylienė

Šaltinis: http://lku.lt/2013/06/25/mazeikiu-kredito-unijai-jau-desimt-metu/