63 iš 74 Lietuvoje veikiančių kredito unijų vienijanti Lietuvos centrinės kredito unija (LCKU) konstatuoja, kad kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, sulaukusi Lietuvos banko pratęstų poveikio priemonių ir trijų vadovų nušalinimo, iki šiol įgyvendino tik dalį LCKU pateiktų rekomendacijų dėl veiklos trūkumų pašalinimo. LCKU, bendradarbiaudama su asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU), sieks, kad kredito unijų savireguliacijos institucijai būtų suteikta daugiau juridinių galių prižiūrint unijų veiklą.

„Dar pernai, atlikę „Vilniaus taupomosios kasos“ veiklos patikrinimą, rekomendavome šiai unijai imtis konkrečių priemonių, kurios pagerintų veiklos rodiklius. Po pakartotino unijos patikrinimo paaiškėjus, kad ne visos LCKU rekomendacijos buvo įgyvendintos, nusprendėme kreiptis į Lietuvos banką, kuris iš pradžių pritaikė laikinus apribojimus, vėliau atliko unijos inspektavimą, o šiandien pratęsė laikinąsias poveikio priemones ir nušalino valdymo organų narius“, – teigė LCKU valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

Pasak F. Dirginčiaus, LCKU uniją konsultuos, taip pat padės šiai kredito unijai išsirinkti tris naujus vadovus, kurie efektyviai tęstų  veiklą bei vykdytų reikalaujamus Lietuvos banko veiklos rodiklius.

„LCKU nėra rinkos priežiūros institucija – net ir nustatę veiklos trūkumų konkrečioje unijoje, mes negalime pritaikyti poveikio priemonių. Tokiais atvejais galime teikti siūlymus unijos vadovybei, kaip šiuos trūkumus pašalinti. Tačiau kyla klausimas, ar to pakanka? Todėl, bendradarbiaudami su asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU), sieksime, kad Kredito unijų ir Lietuvos centrinės kredito unijos įstatymai būtų patobulinti, suteikiant LCKU daugiau galių vykdant jai priklausančių kredito unijų veiklos priežiūrą. Mūsų įsitikinimu, svarbiausia yra ne bausti atskiras unijas dėl įvairių pažeidimų, o iš anksto užkirsti kelią tokių pažeidimų atsiradimui“, – pabrėžė LCKU valdybos pirmininkas.

Pasak LCKU vadovo, „Vilniaus taupomajai kasos“ atskirų  vadovų nušalinimas neturės didesnio poveikio unijos veiklai ir  bendram kredito unijų rinkos stabilumui.

„Atidžiai sekame situaciją LCKU sistemos kredito unijose, nuolat vertiname situaciją LCKU sistemos kredito unijose, remdamiesi turimais įrankiais: reguliariai atlikdami veiklos tikrinimus, stebėdami rizikos valdymo ir kitus rodiklius, reikiame rekomendacija, kaip gerinti atskirų kredito unijų veiklą. LCKU sistemos daugiau nei pusę kredito unijų, t.y. 36 kredito unijos, veikia pelningai, o bendri likvidumo ir kapitalo pakankamumo rodikliai viršija reikalaujamus normatyvus“, – konstatavo F. Dirginčius.

LCKU sistemos kredito unijų likvidumo rodiklis 2013 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 46,04 proc. (prieš metus buvo 43,04 proc., o reikalaujamas minimalus rodiklis siekia 30 proc.), kapitalo pakankamumo rodiklis – 21,06 proc. (prieš metus buvo 18,94 proc., reikalaujamas ne mažesnis kaip 13 proc.).

Šaltinis: http://lku.lt/2013/05/31/lcku-butina-ieskoti-sprendimu-kaip-dar-sustiprinti-kredito-uniju-sistema/