Lietuvos banko apribojimų Panevėžio kredito unijai (PKU) panaikinimas patvirtino, kad savireguliacinė kredito unijų sistema gali duoti teigiamų rezultatų, praneša 63 kredito unijas vienijanti ir prižiūrinti Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU).

„Lietuvos bankui pritaikius poveikio priemones Panevėžio kredito unijai, LCKU pirmąjį šių metų ketvirtį intensyviai stiprino šios kredito unijos veiklą: drauge su kredito unija sudarytas veiklos gerinimo planas, teiktos nuolatinės konsultacijos, patobulinta rizikos valdymo sistema ir pan. Šių veiklų rezultatas šiandien yra akivaizdus, todėl ir ateityje ketiname  tęsti intensyvų bendradarbiavimą ir PKU veiklos gerinimo priemonių įgyvendinimą“, – teigia Lietuvos centrinės kredito unijos Valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

2012 metų pabaigoje Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi Panevėžio kredito unijos inspektavimą, davė nurodymus parengti inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir  kredito unijos veiklos trūkumų pašalinimo priemonių planą.  Plane numatytos priemonės turėjo būti įgyvendintos iki 2013 m.balandžio mėnesio.

Panevėžio kredito unija priklauso Lietuvos centrinei kredito unijai ir Asociacijai Lietuvos kredito unijos, kuri vienija 63 iš 74 šalies kredito unijų.

Šaltinis: http://lku.lt/2013/05/24/lcku-apribojimu-panevezio-kredito-unijai-panaikinimas-irode-savireguliacijos-sistemos-nauda/