Lietuvos bankas, iki šiol teikęs tik apibendrintus viso bankų sektoriaus veiklos duomenis, nutarė skelbti informaciją apie kiekvieno banko ir kiekvienos kredito unijos pagrindinius veiklos rodiklius ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Pirmą kartą tokia informacija bus paskelbta kitą savaitę. Ji bus viešai teikiama kiekvieną ketvirtį.

„Papildomos informacijos atskleidimas ne tik padidins šalies finansų rinkos skaidrumą ir sustiprins kredito įstaigų rinkos drausmę, bet ir duos naudos kiekvienam atsakingai savo pinigais besirūpinančiam klientui. Gaudami pakankamai išsamios informacijos apie bankų ir kredito unijų veiklą, indėlininkai ir kiti vartotojai galės ją lyginti, o viską įvertinę – atsakingai rinktis naudingiausius finansinius produktus ir jų teikėjus“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

Apie kiekvieno banko veiklą skelbiamoje informacijoje bus atskleidžiami pagrindiniai finansinių ataskaitų straipsniai, duomenys apie veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą, taip pat numatoma pateikti nuorodas į su elektroninėmis licencijomis ir audito išvadomis susijusią informaciją. Metinę informaciją numatyta paskelbti iki gegužės 15 d., o ketvirtinę informaciją – per 35 dienas ketvirčiui pasibaigus. Tokia informacija bus skelbiama po bankų privalomo viešo duomenų paskelbimo.

Informacija apie kiekvienos kredito unijos veiklą taip pat apims pagrindinius finansinių ataskaitų straipsnius, informaciją apie veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą, bus pateiktos nuorodos į su elektroninėmis licencijomis susijusią informaciją ir informacija apie metinio audito išvadą.

Kredito įstaigos tiesioginių sąnaudų ar naštos dėl šios informacijos surinkimo ir skelbimo nepatirs, nes duomenys bus renkami ir apibendrinami naudojantis Lietuvos banko Priežiūros tarnybos turimais duomenimis.

Informacija apie užsienio bankų filialus bus atskleidžiama tik konsoliduotai, kadangi už jų priežiūrą yra atsakinga filialą įsteigusį banką prižiūrinti kompetentinga institucija.

Šaltinis: http://lbank.lt/vartotojams_daugiau_informacijos_apie_kiekviena_banka_ir_kiekviena_kredito_unija