Vienoje sistemoje veikiančių 63 kredito unijų valdomas turtas pirmojo ketvirčio pabaigoje pasiekė 1,68 mlrd. litų – 12,5 proc. daugiau nei prieš metus (1,49 mlrd. litų). Indėlių ir paskolų portfelis išaugo dešimtadaliu. Daugiau nei pusę, t.y. 36 LCKU sistemos kredito unijos veikė pelningai, 27 – patyrė nuostolių. Rezultatus skelbia Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), prižiūrinti ir vienijanti 63 iš 75 Lietuvoje veikiančių unijų.

Pasak LCKU Rizikos valdymo grupės vadovo ir finansų analitiko Aurelijaus Cviliko, pirmąjį ketvirtį kredito unijos ėmėsi naujų produktų diegimo ir paslaugų prieinamumo plėtra rinkoje – pradėtos teikti naujos finansinės paslaugos „Perlo“ terminaluose, artimiausioje ateityje planuojama diegti mobiliąją bankininkystę.

Nemažiau dirbta ir ties kreditavimo rizikų sustiprinimu. Kredito unijos, atsižvelgdamos į sugriežtintą rizikos lygio kontrolę, prisiderino prie Bazelis III reikalavimų, todėl praėjusį ketvirtį žymiai konservatyviau vertino tiek naujai teikiamų, tiek anksčiau išduotų kreditų riziką.

„2012 m. pabaigoje Lietuvos banko sprendimais ir pačios LCKU savireguliacijos priemonėmis buvo sugriežtintas paskolų rizikos vertinimas. Todėl pirmąjį ketvirtį LCKU sistemai priklausančios unijos, turėdamos pakankamą kapitalo rezervą, suformavo didesnius specialiuosius atidėjinius.

Dalis atidėjinių suformuota net ir toms paskoloms, kurios pagal visuotinai priimtinus standartus nepriskirtinos prie padidintos rizikos. Dėl šių priežasčių, nepaisant kai kurių unijų patirtų nuostolių, pirmąjį ketvirtį gerokai padidėjo unijų atsparumams galimoms rizikoms – tai liudija per metus maždaug dešimtadaliu išaugę kapitalo pakankamumo ir likvidumo rodikliai“, – komentavo A. Cvilikas.

63 unijų pirmojo ketvirčio bendras pirmojo ketvirčio veiklos rezultatas – 6,9 mln. litų nuostolis (pernai tuo pačiu laikotarpiu nuostolis siekė 5 mln. litų). 2013 m. kovo 31 d. LCKU sistemai priklausančių indėlių portfelis sudarė 1,42 mlrd. litų – 10,5 proc. daugiau nei prieš metus (1,28 mlrd. litų). Paskolų portfelis per metus išaugo 11,9 proc. iki 955 mln. litų (2012 m. kovo pab. siekė 853,6 mln. litų). Kredito unijos pradedančiajam verslui išdavė 452 paskolas už 24 mln. litų iš Verslumo skatinimo fondo.

Pirmojo ketvirčio pabaigoje LCKU sistemai priklausančių 63 unijų paslaugomis naudojosi 137,9 tūkst. klientų – 8,2 proc. daugiau nei prieš metus (127,4 tūkst.).

LCKU sistemos kredito unijų likvidumo rodiklis 2013 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarė 46,04 proc. (prieš metus buvo 43,04 proc., o reikalaujamas minimalus rodiklis siekia 30 proc.), kapitalo pakankamumo rodiklis – 21,06 proc. (prieš metus buvo 18,94 proc., o reikalaujamas ne mažesnis kaip 13 proc.).

Lietuvoje veikia 75 licenciją turinčios kredito unijos, iš kurių 63 priklauso LCKU sistemai ir Asociacijai Lietuvos kredito unijos. Tik LCKU sistemai priklausančios kredito unijos teikia platų paslaugų spektrą, tokių kaip el. bankininkystė „i-Unija“, mokėjimo korteles „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimus už komunalines paslaugas, pinigų pavedimus Lietuvoje ir užsienyje. Šių 63 kredito unijų veiklą prižiūri Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija.

Kredito unija – bendruomenės sukurta kooperatinė bendrovė, teikianti finansines paslaugas. Šią organizaciją valdo ir kontroliuoja jos nariai vadovaudamiesi kooperatiniu principu: vienas narys – vienas balsas.

Šaltinis: http://lku.lt/2013/04/30/daugiau-nei-puse-lcku-sistemos-kredito-uniju-veike-pelningai/