Kredito unijų veiklai būtina ieškoti ne tik griežtinimo, bet ir plėtros priemonių ir būdų. Prie tokios diskusijos išvados prieita per Seimo Biudžeto ir finansų komiteto klausymų sesiją, kuomet kredito unijų, Lietuvos banko ir Finansų ministerijos atstovai pristatė kredito unijų rinkos apžvalgą.

„Kredito unijos yra skirtingo pobūdžio ir struktūros nei komerciniai bankai, tačiau tai nėra priežastis sudaryti joms sudėtingas veikimo sąlygas, skirtingai nei kitiems finansų dalyviams. Todėl esame pasiruošę atviram dialogui ir diskusijoms su rinkos reguliatoriumi, finansų ministerija ne tik dėl kredito unijų veiklos stiprinimo, bet ir šio sektoriaus plėtros“, – teigia kredito unijų atstovai.

Klausymų metu kredito unijų atstovai pateikė paskutinio pusmečio rinkos apžvalgą, veiklos griežtinimo rodiklių kiekį, pobūdį bei siūlymus, kokiu būdu kredito unijos galėtų veikti ateityje.

Šaltinis: http://lku.lt/2013/04/25/seimo-biudzeto-ir-finansu-komiteto-klausymuose-aptarta-kredito-uniju-kaip-alternatyvos-komercinei-bankininkystei-veikla/