Kviečiame dalyvauti mokymuose „Verslumo pagrindai“. Mokymus rengia Lietuvos centrinė kredito unija drauge su verslo informacijos centru „Verslininkų namais“.

Renginys vyks kovo 28 d.  „Verslininkų namuose“ (Muitinės g. 13A, Kaunas). Mokymų  pradžia – 9 val. Mokymų metu verslumo pagrindais pasidalys ir mokymus ves lektorius, verslo informacijos centro „Verslininkų namai“  direktorius, Donatas Žiogas.

Mokymų dalyviams bus suteikta mokymų medžiaga ir pažymėjimai, liudijantys apie dalyvavimą šiame renginyje. Dalyvavimas mokymuose yra nemokamas.

Renginio programa:

8.45 – 9.00 Dalyvių registracija.
9.00 – 11.00 Verslumo skatinimo fondo pristatymas*. Pranešėjas Akademinės kredito unijos atstovas.
11.00 – 11.15 Kavos pertrauka.
11.15 – 13.00 Nuo ko pradėti verslą. Verslo idėjų generavimas. Pagrindinės verslininko savybės. Pranešėjas VšĮ „Verslininkų namai“ direktorius Donatas Žiogas.
13.00 – 13.30 Pertrauka.
13.30 – 14.45 Verslo formų įvairovė, verslo formos pasirinkimo principai. Pagrindiniai teisiniai verslo reglamentavimo aspektai.  Pranešėjas VšĮ „Verslininkų namai“ direktorius Donatas Žiogas.
14.45 – 15.00 Kavos pertrauka.
15.00 – 16.00 Verslo planavimas ir organizavimas: esminiai bruožai. Verslo plano paskolai gauti rengimo principai. Diskusijos. Klausimai. Mokymų apibendrinimas. Pranešėjas VšĮ „Verslininkų namai“ direktorius Donatas Žiogas.

Norintys dalyvauti mokymuose, kviečiami registruotis el.paštu  t.valauskas@lku.lt nurodant vardą, pavardę, miestą ir kontaktinį tel. numerį.

* Verslumo skatinimo fondas (VSF) buvo įsteigtas 2009 m. gruodžio pabaigoje Socialinės apsaugos ir darbo (SADM), Finansų ministerijų bei UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasirašyta trišale sutartimi. Mikrokreditus teikia Lietuvos kredito unijos. Lėšos VSF skirtos iš SADM administruojamos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos finansų inžinerijos priemonės „Verslumo skatinimas“. Ji finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.