Nors 2012 m. kredito unijų sektorius, Lietuvos banko duomenimis, patyrė nuostolį, tačiau Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) sistemai priklausančios 63 unijos, veikdamos kartu, uždirbo pelno. Bendras LCKU sistemos kredito unijų pelnas pernai pasiekė 2 mln. litų, o šių 63 unijų valdomas turtas per metus padidėjo 15 proc. iki 1,65 mlrd. litų.

„Lietuvos centrinė kredito unija prižiūri ir vienija 63 iš 75 Lietuvoje veikiančių kredito unijų. Nors LCKU sistemai priklausančių unijų turtas, indėlių ir paskolų portfeliai 2012 m. augo lėčiau nei 2011 m., tačiau užpernai užfiksuotą bendrą 3 mln. litų nuostolį pernai pakeitė 2 mln. litų pelnas.

Todėl galima vienareikšmiškai teigti, kad bendrą kredito unijų sektoriaus nuostolį lėmė LCKU sistemai nepriklausančių, uždarytų unijų veikla. Eliminavus Nacionalinės kredito unijos ir kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ patirtus nuostolius, visų 75 kredito unijų veiklos rezultatas būtų 3 mln. Lt pelnas.“, – Lietuvos banko paskelbtus sektoriaus rezultatus komentavo LCKU valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

LCKU sistemai priklausančių unijų veiklos rezultatams didžiausią įtaką turėjo padidėjusios kreditavimo apimtys smulkiam ir vidutiniam verslui, žemės ūkio sektoriui, taip pat bendrojo paskolų portfelio kokybės gerėjimas.

Pernai 63 Lietuvos kredito unijų paskolų portfelis augo per 14 proc. (2011 m. – 21 proc.) iki 971 mln. litų. Indėlių portfelis 2012 m. augo 15 proc. (2011 m. – 23 proc.) iki 1,4 mlrd. litų. LCKU sistemos unijų valdomas turtas 2012 m. pabaigoje pasiekė 1,65 mlrd. litų, t.y. 15 proc. daugiau nei 2011 m.

LCKU sistemos kredito unijų likvidumo rodiklis 2012 m. pabaigoje sudarė 44,42 proc. (reikalaujamas ne mažesnis kaip 30 proc.), kapitalo pakankamumo rodiklis – 21,35 proc. (reikalaujamas ne mažesnis kaip 13 proc.). Lietuvoje veikia 75 licenciją turinčios kredito unijos, iš kurių 63 priklauso LCKU sistemai ir Asociacijai Lietuvos kredito unijos.

Šaltinis: http://lku.lt/2013/02/12/lcku-sistemai-priklausancios-kredito-unijos-pernai-uzdirbo-2-mln-litu-pelna/