63 vienoje sistemoje veikiančios kredito unijos 2012 metus baigė su 2 mln. litų pelnu, o unijų valdomas turtas per metus padidėjo 15 proc. iki 1,65 mlrd. litų. Finansinius praėjusių metų rezultatus skelbia Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU), kuri prižiūri ir vienija 63 iš 75 Lietuvoje veikiančių kredito unijų.

„Nors 63 kredito unijų turtas bei indėlių ir paskolų portfeliai augo lėtesniais tempais nei 2011 m., tačiau svarbiausia, jog LCKU sistemos augimas liko tvarus ir subalansuotas. Veiklos rezultatams didžiausią įtaką turėjo padidėjusios kreditavimo apimtys, bendrojo paskolų portfelio kokybės gerėjimas. Ženkliai išaugo paskolų apimtys smulkiajam ir vidutiniam verslui, taip pat veiklą pradedančioms įmonėms, tradiciškai aktyviai buvo kredituojamas žemės ūkio sektorius“, – komentavo Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) Rizikos valdymo grupės vadovas ir finansų analitikas Aurelijus Cvilikas.

Pernai 63 Lietuvos kredito unijų paskolų portfelis augo per 14 proc. (2011 m. – 21 proc.) ir 2012 m. pabaigoje sudarė 971 mln. litų. Indėlių portfelis 2012 m. augo 15 proc. (2011 m. – 23 proc.) ir sudarė 1,4 mlrd. litų. LCKU sistemos unijų valdomas turtas 2012 m. pabaigoje pasiekė 1,65 mlrd. litų, t.y. 15 proc. daugiau nei 2011 m.

2011 metais užfiksuotą bendrą LCKU sistemos 3 mln. litų nuostolį pernai pakeitė 2 mln. litų pelnas. Didžioji dalis pelno bus skirta kredito unijų stiprinimui, rezervų formavimui, LCKU likvidumo ir stabilizacijos fondams, esamų kredito unijų paslaugų tobulinimui ir naujų paslaugų diegimui.

63 kredito unijų paslaugomis besinaudojančių narių skaičius per metus išaugo daugiau nei 9 proc. ir 2012 metų pabaigoje sudarė daugiau nei 136 tūkst. narių, iš jų – 132 tūkst. fiziniai asmenys. Juridinių asmenų skaičius per metus augo 37 proc. ir sudarė 4 tūkst.

Bendras LCKU sistemos kredito unijų likvidumo rodiklis 2012 m. pabaigoje sudarė 44,42 proc. (reikalaujamas ne mažesnis kaip 30 proc.), kapitalo pakankamumo rodiklis – 21,35 proc. (reikalaujamas ne mažesnis kaip 13 proc.).

Lietuvoje veikia 75 licenciją turinčios kredito unijos, iš kurių 63 priklauso LCKU sistemai ir Asociacijai Lietuvos kredito unijos. Tik LCKU sistemai priklausančios kredito unijos teikia platų paslaugų spektrą, tokių kaip el. bankininkystė „i-Unija“, mokėjimo korteles „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimus už komunalines paslaugas, pinigų pavedimus Lietuvoje ir užsienyje. Pastarųjų kredito unijų veiklą prižiūri Lietuvos bankas ir Lietuvos centrinė kredito unija.

Kredito unija – tai bendruomenės sukurta kooperatinė bendrovė, teikianti finansines paslaugas. Šią organizaciją valdo ir kontroliuoja jos nariai vadovaudamiesi kooperatiniu principu vienas narys – vienas balsas.

Šaltinis: http://lku.lt/2013/02/07/63-kredito-unijos-pernai-islaike-tvaraus-augimo-tempus/