Per 2012 metus aktyviausiai žemdirbiams skolino kredito unijos ir mažesnieji bankai, kuriems išduota net dvigubai daugiau kreditų su garantijomis nei praėjusiais metais. Praneša paskutines tendencijas Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF).

„Pagal bendrą suteiktų garantijų sumą praėjusiais metais pirmavo kredito unijos (24 proc. visos sumos), stambus komercinis bankas (17 proc.) ir lietuviško kapitalo smulkus bankas (15 proc.). Tai tik dar kartą įrodo, kad kredito unijomis pasitiki dauguma atsakingai veiklą vykdančių ūkininkų ar žemdirbių.“,- teigia Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

Pasak Žemės ūkio paskolų garantijų fondo direktorės Danguolės Čukauskienės, per 15 metų Žemės ūkio paskolų garantijų fondo paslaugomis jau pasinaudojo daugiau kaip 4 tūkst. žemdirbių ir kaimo verslininkų, kurie iš kredito įstaigų su garantijomis pasiskolino 2,3 mlrd. Lt.

„Praėjusieji metai žemės ūkiui buvo tikrai sėkmingi – sako D.Čukauskienė. – Žemdirbiai užaugino puikų derlių, jo supirkimo kainos taip pat išliko pakankamai aukštos, todėl jie galėjo laiku atsiskaityti su žaliavų tiekėjais, kitais kreditoriais ir todėl mažiau teko skolintis iš kredito įstaigų. O ir pačios kredito įstaigos vis labiau pasitiki žemės ūkiu, kaip patikimu verslu, todėl ir garantijų poreikis buvo mažesnis.“

Remiantis ŽŪPGF duomenimis, kaip ir ankstesniais metais, pagrindiniais klientais išliko ūkininkų ūkiai, kurie 2012 m. sudarė beveik 80 proc. visų klientų – veiklai pradėti ar ją plėsti bei modernizuoti garantuotais kreditais pasinaudojo 250 ūkininkų, jiems išduota daugiau nei pusė visų kreditų su garantija. Didžioji jų dalis užsiima augalininkyste (35 proc.) ir gyvulininkyste (27 proc.). Kaimo vietovėse aktyviau nei ankstesniais metais kūrėsi alternatyvūs verslai –  daugiausia biokuro, medienos perdirbimo, medžio anglių gamybos įmonės. Smulkioms ir vidutinėms įmonėms kaime suteikta 36 proc. visų 2012 m. suteiktų garantijų (2011 m. – 17 proc.), suteiktų garantijų suma išaugo beveik penktadaliu.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas bankams ir kredito unijoms už žemdirbių, kaimo verslininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų imamus kreditus investicijoms ir trumpalaikiam turtui įsigyti. Kredito įstaigoms garantuojamas iki 70 proc. (už jaunųjų ūkininkų kreditus – iki 80 proc.) negrąžinto kredito sumos grąžinimas. Pasirašius bendradarbiavimo sutartis su finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms garantijas planuojama pradėti teikti ir už lizingo būdu įsigyjamą naują žemės ūkio techniką bei kitus įrengimus.

Šaltinis: http://lku.lt/2013/01/30/2012-metais-kredito-unijos-pirmavo-tarp-suteiktu-paskolu-su-garantijomis/