Dar kartą skelbiame sąrašą kredito unijų, kurios yra Lietuvos centrinės kredito unijos narės ir priklauso vieningai kredito unijų sistemai. Šiai sistemai priklausančios kredito unijos yra prižiūrimos ne tik Lietuvos banko, tačiau ir Lietuvos centrinės kredito unijos, savo veiklos saugumui ir patikimumui užtikrinti yra sudariusios likvidumo ir stabilizacijos fondus.

Lietuvos centrinei kredito unijai nepriklausančios, pavieniui veikiančios kredito unijos: