Laikinajam Nacionalinės kredito unijos (NKU) administratoriui pateikus išvadą, kad jos turtas yra mažesnis už įsipareigojimus, Lietuvos banko valdyba šią kredito įstaigą pripažino nemokia. Kartu priimtas sprendimas visam laikui atšaukti Nacionalinės kredito unijos veiklos licenciją.

2012 m. spalio 16–26 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnybos tikslinio inspektavimo metu nustatyta, kad Nacionalinė kredito unija vykdo itin rizikingą ir neskaidrią veiklą, keliančią grėsmę indėlininkų pinigų saugumui. Nustatyta, kad paskolos buvo suteikiamos tinkamai neįvertinus rizikos – neanalizuojamas kredituojamų įmonių verslo planų realumas, jų įgyvendinimo perspektyvos, netikrinama, ar būsimi skolininkai pateikė teisingus duomenis, būtinus jų rizikai įvertinti. Taip pat nustatyta, kad Lietuvos bankui pateikiamose ataskaitose neatspindėta reali NKU finansinė būklė.

Atsižvelgdamas į recidyvinius teisės aktų pažeidimus ir tai, kad net ir po inspektavimo ši unija tęsė rizikingą veiklą, Lietuvos bankas gruodį nušalino NKU vadovybę, apribojo jos veiklą, o kredito įstaigos finansinei būklei ir jos veiklos perspektyvoms įvertinti skyrė laikinąjį administratorių Alvydą Mogenį.

Atlikęs detalų NKU turto vertinimą, laikinasis administratorius pateikė išvadą, kurioje nurodoma, kad 2012 m. gruodžio 13 d. NKU turto grynoji vertė buvo 99,1 mln. Lt, įsipareigojimai sudarė 123,4 mln. Lt, kapitalas – minus 24,3 mln. Lt, t. y. turto grynoji vertė buvo 24,3 mln. Lt mažesnė už šios kredito unijos įsipareigojimus.

Pagrindinė to priežastis – didelės paskolos, kurių didžiąją dalį NKU suteikė 2012 m. antrąjį pusmetį. Laikinojo administravimo metu, pasitelkus Valstybės įmonės „Registrų centras“ turto vertintojus, nustatyta, kad vien už 13 abejotinų paskolų įkeisto turto vertė yra ne 58,3 mln. Lt, kaip deklaruodavo pati NKU, o beveik 30 kartų mažesnė – 2,1 mln. Lt.

Ieškodamas galimybių pratęsti šios unijos veiklą, laikinasis administratorius kreipėsi į unijos narius ragindamas prisidėti atkuriant jos veiklą. Negavęs pasiūlymų iš pajininkų ir įvertinęs unijos finansinių srautų prognozes bei kitas aplinkybes, laikinasis administratorius pateikė išvadą, kad realių galimybių atkurti šios kredito unijos veiklos stabilumą ir patikimumą nėra. Kartu pasiūlyta spręsti klausimą dėl NKU bankroto bylos iškėlimo.

Atsižvelgusi į administratoriaus ataskaitoje pateikiamą turto vertinimą ir išvadas, Lietuvos banko valdyba NKU pripažino nemokia ir nusprendė visam laikui atšaukti šios unijos veiklos licenciją. Artimiausiu metu Vilniaus apygardos teismui bus teikiamas prašymas iškelti bankroto bylą šiai kredito įstaigai.

Pagal Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą poveikio priemonės dėl nemokumo pritaikymas yra draudžiamasis įvykis, todėl kredito unijos indėlininkams bus išmokamos indėlių draudimo išmokos.

Draudimo išmokos bus mokamos ir apskaičiuojamos vadovaujantis Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ patvirtinta tvarka. Pagal ją, įvykus draudžiamajam įvykiui, kompensuojama 100 % indėlio sumos, neviršijančios 100 000 eurų (345 280 Lt). Išmoka klientui išmokama per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio dienos – 2012 m. sausio 24 d. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ taryba išmokų mokėjimo terminą gali pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Daugiau informacijos apie indėlių draudimą VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) arba tel. (8 5) 213 5657.

Kol teismas priims sprendimą iškelti bankroto bylą, NKU veikla toliau bus apribota ir finansinės paslaugos neteikiamos.

Šaltinis: http://lbank.lt/nacionaline_kredito_unija_pripazinta_nemokia_nuspresta_atsaukti_jos_veiklos_licencija