Joniškio kredito unija apžvelgė drauge nuveiktus darbus su Kepalių kaimo bendruomenės „Ašvinė“ gyventojais. O jų būta visa gausa – sutvarkytos viešosios miesto erdvės, kultūros paveldo objektai bei bendruomenių patalpos.

„Visi akivaizdžiai įsitikino, kad kooperacijos idėja, nesvarbu, kokia forma ji būtų išreikšta, duoda kokybiškesnius rezultatus, užtikrina didesnį tarpusavio pasitikėjimą. Juk galima sukaupti ne tik finansinius, bet ir žmogiškuosius išteklius sėkmei užtikrinti. Kredito unijos ir bendruomenės partnerystės neatitinka jokių oficialių, sutartimis apibrėžiamų šablonų, todėl kooperacijos galia akivaizdi“, – teigia Joniškio kredito unijos komandos nariai.

Visi jaukaus susitikimo dalyviai pastebėjo, kad 2012 metų bendradarbiavimas buvo vienas turiningiausių ir sėkmingiausių. Visi tikisi, kad toks sėkmingas bendradarbiavimas bus tęsiamas ir ateinančiais metais.

Šaltinis: http://lku.lt/2013/01/04/joniskio-kredito-unija-%E2%80%9Ekooperacija-kokios-formos-ji-bebutu-suteikia-kokybiskesnius-rezultatus/