UAB „Euro Providus“ skirta 10 tūkst. Lt bauda

Už padarytus Vartojimo kredito įstatymo pažeidimus Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė vartojimo kredito davėjui UAB „Euro Providus“ 10 tūkst. Lt baudą.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2012 m. liepos 25 d. ši bendrovė sudarė 1 083 vartojimo kredito sutartis, kuriose nurodyta netinkamai apskaičiuota bendra vartojimo kredito kainos metinė norma ir dėl to taikytas didesnis, nei nurodytas teisės aktuose, šios normos dydis – daugiau kaip 200 proc. (iki 2011 m. gruodžio 31 d. – daugiau kaip 250 %). Todėl UAB „Euro Providus“ gavo turtinės naudos, o vartojimo kredito gavėjai patyrė 159 387,44 Lt žalos.

Skiriant baudą atsižvelgta į pažeidimo mastą ir trukmę bei į nustatytas lengvinamąsias aplinkybes: įmonė pripažino padariusi pažeidimą ir savo noru sutiko jį ištaisyti, bendradarbiavo su Lietuvos banku ir pateikė jam vartojimo kredito gavėjams padarytos žalos atlyginimo projektą (iki 2012 m. lapkričio 19 d. įmonė vartojimo kredito gavėjams atlygino didelę dalį padarytos žalos – 106 710,5 Lt).

Lietuvos bankas įpareigojo UAB „Euro Providus“ iki 2013 m. balandžio 1 d. pateikti informaciją apie šiuo pažeidimu padarytos likusios žalos atlyginimą vartojimo kredito gavėjams.

Vadovaudamasi Vartojimo kredito įstatymo 35 straipsniu, priežiūros institucija, dėl šio įstatymo nuostatų pažeidimo priėmusi sprendimą, po 30 kalendorinių dienų jį paskelbia savo interneto svetainėje.