Už teisės aktų pažeidimus – vienam vartojimo kredito davėjui bauda, du įspėti

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi keturių vartojimo kredito davėjų patikrinimus, nusprendė trims iš jų taikyti poveikio priemones už netinkamą kredito gavėjų mokumo vertinimą ir kitus nusižengimus teisės aktams. UAB „Nordecum“, naudojančiai prekių ženklus www.smspinigai.lt ir www.paskolos.lt, skirta 14 tūkst.  litų bauda, UAB „4finance“ (www.smscredit, www.vivus.lt) ir UAB „MCB Finance“ (www.credit24.lt) – įspėjimai.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad UAB „4finance“, UAB „MCB Finance“ ir UAB „Nordecum“ pažeidė Vartojimo kredito įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus. Šios įmonės nepaisė įstatyme įtvirtinto atsakingojo skolinimo principo, kuris įpareigoja kredito davėjus įvertinti kredito gavėjo mokumą ir tam surinkti pakankamai informacijos. Per patikrinimą nustatyta, kad UAB „4finance“, UAB „MCB Finance“ ir UAB „Nordecum“ dažnai netikrino, ar kredito gavėjai turi pajamų, nerinko informacijos ir nevertino kredito gavėjų turimų finansinių įsipareigojimų.

Bauda UAB „Nordecum“ skirta įvertinus patikrinimo metu nustatytų pažeidimų mastą. Ši įmonė, be minėtų pažeidimų, vertindama klientų mokumą nesilaikė ir Vartojimo kredito įstatyme nustatytų reklamos, standartinės informacijos, vartojimo kredito sutarties reikalavimų, nepagrįstai reikalavo kompensacijos už pirma laiko nutrauktą kredito sutartį, pavėlavus sumokėti įmokas skaičiavo delspinigius vartojimo kredito gavėjui nuo visos bendros vartojimo kredito sumos ir taikė papildomus mokesčius už vartojimo kredito sutartyje nustatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą. Taip pat būta atvejų, kai kredito sutartyse su kredito gavėjais sutarties sudarymo momentu buvo nustatyta bendra vartojimo kredito kainos metinė norma didesnė kaip 200 procentų.

Tam tikrų veiklos trūkumų per patikrinimą nustatyta ir UAB „Moment Credit“ veikloje.

Visiems patikrintiems kreditų davėjams nurodyta pašalinti Lietuvos banko Priežiūros tarnybos nustatytus veiklos trūkumus.

Šaltinis www.lb.lt