Apribota vienos pavieniui veikiančios kredito unijos veikla neturėjo įtakos 63 kredito unijų, priklausančių vieningam tinklui, darbui. 63 kredito unijos, veikiančios vienoje Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) sistemoje, nuosekliai vykdo veiklą bei teikia visas paslaugas. Šių kredito unijų veikla visiškai nesusijusi su Nacionaline kredito unija, kurios veiklą apribojo Lietuvos bankas.

„Skambaus pavadinimo Nacionalinė kredito unija tikrai nėra visų Lietuvoje veikiančių kredito unijų veiklos centras. Ši unija tėra viena iš 77 kredito unijų, veikianti Vilniuje. Todėl šios unijos įvykai visiškai nesusiję su kitomis kredito unijomis. 63 kredito unijos ramiai vykdo savo darbą“, – informuoja Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

LCKU sistemoje veikiančios 63 unijos yra prižiūrimos ne tik Lietuvos banko, bet ir pačios LCKU. Tuo tarpu likusios 14 unijų, nepriklausančios šiam tinklui, neturi sukaupusios stabilizacijos ir likvidumo fondų, jų veiklos neprižiūri LCKU įkurtas Teisės ir kredito unijų finansinės veiklos vertinimo skyrius.

Pasak F. Dirginčiaus, svarbu suprasti ir tai, kad bendruomeniška veikla kredito unijose yra kur kas svarbesnė nei aukštos palūkanos. Kredito unijos įsikūrimo pagrindas yra bendruomenė ir kooperatiniai pagrindai. Tos kredito unijos, kurių nariai aktyviai dalyvauja kredito unijos valdyme, yra kur kas stipresnės nei tos kredito unijos, kurios turi sukaupusios daug turto, tačiau jų nariai yra nutolę nuo unijos pagrindinių veiklų.

Pastebima, kad stipriausi bendruomeniškumo pagrindai jaučiami mažesniuose regionuose, kur gyventojai aktyviai dalyvauja unijų veiklose, lanko visuotinius susirinkimus, renka valdymo organus. Čia dažnai kredito unijų vadovai yra aktyvūs bendruomenių lyderiai, kurie stengiasi pažinti savo narius.

Primename, Lietuvoje veikia 77 kredito unijos, iš kurių 63 priklauso LCKU sistemai ir asociacijai Lietuvos kredito unijos. Tik LCKU sistemai priklausančios kredito unijos teikia daugiau paslaugų, kaip el. bankininkystė, mokėjimo korteles „MasterCard“, „Maestro“, apmokėjimus už komunalines paslaugas, pinigų pavedimus Lietuvoje ir užsienyje.