Lietuvos banko inicijuotas Lietuvos gyventojų finansinės elgsenos ir raštingumo tyrimas atskleidė, kad tik šiek tiek daugiau nei trečdalis (37 %) respondentų, prieš pasirinkdami finansinius produktus, apsvarsto kelių skirtingų bendrovių pasiūlymus, apie penktadalis (19 %) – įvairius tos pačios įmonės pasiūlymus. Visiškai jokių kitų pasiūlymų nesvarsto net trečdalis apklaustųjų.


Pasak Lietuvos banko atstovų, dėl informacijos netolygumo finansiniai produktai vartotojams yra parduodami, o ne perkami. Pardavėjas įprastai ir žino daugiau, ir veikia aktyviau, tačiau siūlo ribotą finansinių paslaugų ar produktų pasirinkimą. Todėl vartotojas neieškodamas informacijos, nesidomėdamas, kokias sąlygas ar produktus siūlo kitos bendrovės, gali pasirinkti produktą, kuris nebūtinai geriausiai atitiks jo lūkesčius ar galimybes.

Tyrimo duomenimis, finansinio produkto ar paslaugos pasirinkimą daugiausia lemia draugų, giminaičių (26 %) ir produktą siūlančios bendrovės patarimai (21 % apklaustųjų). Kas penkto respondento sprendimui didžiausią įtaką daro internete rasta informacija ir ankstesnė patirtis. Rinkdamiesi finansinius produktus, nepriklausomo finansų patarėjo ar maklerio rekomendacija remiasi tik 3 proc. apklaustųjų.

Vis dėlto įsigiję tam tikrų finansinių produktų Lietuvos gyventojai pakankamai dažnai tikrina, ar jie vis dar atitinka jų poreikius: bent kartą per metus – 72 proc. indėlius turinčių respondentų, 69 proc. – ne gyvybės draudimo produktus turinčių respondentų, 61 proc. – būsto paskolas turinčių respondentų, 56 proc. – pensijų fondų dalyvių.

Gyventojų tyrimas, kurį Lietuvos banko užsakymu atliko Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“, vyko 2012 m. liepos 20–rugpjūčio 10 d., iš viso apklausti 1 207 respondentai nuo 18 iki 79 metų amžiaus. Tyrime taikytas daugiapakopės stratifikuotos tikimybinės atrankos metodas, užtikrinantis duomenų reprezentatyvumą.

Lietuvos banko informacija