Lietuvos banko sprendimas laikinai apriboti Nacionalinės kredito unijos veiklą – aiškus signalas visai rinkai, kad finansiniai pažeidimai ir rizikinga veikla nebus toleruojami. Taip teigia 63 kredito unijas vienijanti Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU). Nacionalinė kredito unija ir dar 13 pavieniui veikiančių unijų nepriklauso LCKU sistemai.

„LCKU šiuo metu vienija 63 kredito unijas, kurios pagal turtą užima 80 proc. visos kredito unijų rinkos. Po Lietuvos banko sprendimo laikinai apriboti Nacionalinės kredito unijos veiklą LCKU tinklo užimama rinkos dalis dar labiau išaugs, o apsivalymas nuo prasižengusių žaidėjų bus naudingas pačiai rinkai. Tai – labai aiškus signalas kredito unijoms, jų nariams ir klientams, kad rizikos normatyvus pažeidžianti veikla nebus toleruojama“, – teigė Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas Fortunatas Dirginčius.

Lietuvos bankas dar lapkričio pradžioje pranešė apie inspektavimo metu paaiškėjusią informaciją, jog nepakankamai konservatyvus kreditų rizikos vertinimas ypač būdingas kelioms kredito unijoms, kurios nėra LCKU sistemos narės.

Pasak F.Dirginčiaus, pavieniai veikiančių kredito unijų agresyvus augimas jau buvo seniai pastebėtas ir akcentuojamas, šiuo tikslu Centrinė kredito unija primygtinai siūlo apriboti naujų kredito unijų steigimąsi ir sugriežtinti nepriklausančių vienai sistemai bei rizikingai augančių kredito unijų veiklą. Šios sistemai nepriklausančios kredito unijos neturi sukaupusios stabilizacijos ir likvidumo fondų, jų neprižiūri Centrinė kredito unija.

„Apgailestaujame, kad pavienių unijų, nepriklausančių LCKU tinklui, neatsakinga veikla gali mesti šešėlį ant visos rinkos. Iš savo pusės, bendradarbiaudami su Lietuvos banku, jau kurį laiką nuosekliai įgyvendiname LCKU priklausančių unijų veiklos kontrolės stiprinimo ir rizikos mažinimo priemones. Lapkričio mėnesį įkūrėme Rizikos valdymo grupę, kuri yra atsakinga už LCKU priklausančių unijų sistemos rizikos valdymo priemones“, – pabrėžė F. Dirginčius.

Stiprindama kredito unijų kontrolę, LCKU šį mėnesį įkūrė Rizikos valdymo grupę, kuri yra atsakinga už LCKU priklausančių unijų sistemos rizikos valdymo politikos formavimą ir priemonių rengimą, stambių paskolų teikimą ir vertinimą, rizikos lygio kontrolę ir jos valdymo rekomendavimą.

Kredito unijų veiklos kontrolę nuosekliai stiprina ir Lietuvos bankas, kurio sprendimu nuo lapkričio 1 d. įvestas privalomas kredito unijų vadovų egzaminavimas, o nuo 2013 m. pradžios unijos privalės laikytis padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio. Aukštos kokybės likvidžiu turtu bus pripažįstama ir 50 proc. unijos lėšų, laikomų LCKU likvidumo palaikymo rezerve.

LCKU sistemoje veikiančios 63 kredito unijos jau dabar atitinka likvidumo rodiklius, kurie visoms unijoms bus privalomi nuo 2013 m. sausio 1 d. Bendras LCKU priklausančių kredito unijų likvidumo rodiklis sudaro 44,39 proc. (reikalaujamas ne mažesnis kaip 30 proc.), kapitalo pakankamumo rodiklis – 19,94 proc. (reikalaujamas ne mažesnis kaip 13 proc.). LCKU priklausančios unijos šiemet gerokai sumažino veiklos nuostolingumą – bendras trijų ketvirčių unijų nuostolis sudarė 50 tūkst. litų, arba 40 kartų mažiau nei tuo pačiu 2011 m. periodu (2 mln. Lt). LCKU sistemos unijų valdomas turtas sudaro 1,63 mlrd. litų, t.y. 14 proc. daugiau nei prieš metus.