Siūloma suteikti galimybę vienai iš smulkiojo verslo veiklos formų – mažajai bendrijai – tapti kredito unijos nare bei naudotis jos teikiamomis paslaugomis (gauti verslumo paskolą, palūkanų kompensavimą ir kt.).Toks Kredito unijų įstatymo pakeitimo projektas įregistruotas Seimo posėdžių sekretoriate.

„Tai stabdo mažųjų bendrijų galimybes pasinaudoti kredito unijų paslaugomis, be kita ko, gauti paskolą iš Verslumo skatinimo fondo, kurio valdytoja yra paskirta Lietuvos centrinė kredito unija“, – sako Seimo narys Arvydas Anušauskas.

Tokiu būdu bus skatinama smulkiojo ir vidutinio verslo plėtra, išplečiamos galimybės verslui pasinaudoti finansinėmis priemonėmis savo veiklos finansavimui.

2012 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Mažųjų bendrijų įstatymas, kuris numato naują juridinio asmens teisinę formą – mažąją bendriją. Tačiau, vadovaujantis Kredito unijų įstatymo nuostatomis, mažoji bendrija negali būti kredito unijos narė.

Įstatyme yra nustatytas baigtinis sąrašas juridinių asmenų, kurie gali būti kredito unijos nariais, o naujos juridinio asmens teisinės formos – mažosios bendrijos – tarp jų nėra.

ELTA info.