Lietuvos banko valdyba įpareigojo kredito unijas viešai interneto svetainėse skelbti išsamias metines finansines ataskaitas.

Šis sprendimas priimtas 2012-11-15 vykusiame Lietuvos banko valdybos posėdyje.

Pakeistuose Kredito unijų finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rengimo politikos pagrindiniuose principuose nurodyta, kad kredito unijos per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos savo ar kredito unijas vienijančių asociacijų interneto svetainėse privalo paskelbti revizijos komisijos (revizoriaus) ar audito įmonės patikrintą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir revizijos komisijos (revizoriaus) ar auditoriaus išvadą, skelbiama Lietuvos banko pranešime.

Siekdama įtvirtinti vieną iš pagrindinių kredito unijų vertybių – skaidrumo principą, Utenos kredito unija nelaukdama, kol įsigalios minėtasis Lietuvos banko valdybos nutarimas, viešina savo finansines atskaitas už 2011 metus. Ataskaitų rinkinį galite rasti čia –>