Valdymo organai

Aukščiausias kredito unijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Jis ir renka kitus kredito unijos valdymo organus: stebėtojų tarybą, valdybą ir paskolų komitetą. Visi kredito unijos valdymo organų nariai dirba visuomeniniais pagrindais ir atlygio už savo darbą negauna.

Žemiau išvardinti Utenos kredito unijos valdymo organų nariai trijų metų kadencijai buvo išrinkti 2015 m. kovo mėn. 28 d. vykusiame visuotiniame narių susirinkime.

Stebėtojų taryba

Birutė Visminienė (Tarybos pirmininkė)
Violeta Čeponienė
Janina Gubanova (išrinkta 2016 m. visuotiniame narių susirinkime)

Valdyba

Andrius Mackonis (Valdybos pirmininkas)
Algis Bernotas
Aurelija Mackonienė
Laimutė Zaborskienė
Mantas Liobė

Paskolų komitetas

Jonas Dringelis (Komiteto pirmininkas)
Justina Gruodienė
Stasė Maigienė
Valentina Biveinienė
Vytautas Vanagas

Kontaktai:UTENOS KREDITO UNIJA

Aušros g. 34-3, Utena

Tel. 8 389 50995, info@uku.lt

Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45