Paskelbtos finansinės ataskaitos už 2015 metus

Kredito unijos per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos priežiūros institucijos nustatyta tvarka privalo visuomenei paskelbti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, revizijos komisijos (revizoriaus) ar auditoriaus išvadą ir kitą priežiūros institucijos nurodytą...